کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : Logic programmin
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
Logic programmin
 
پدیدآور:
ILP (Conference)(14th :2004 :Porto, Portugal)
LPAR (Conference)(6th :1999 :Tbilisi, Georgia)
LPAR (Conference)(14th :2007 :Yerevan, Armenia)
LPNMR 2007(2007 :Tempe, Ariz.)
 
ناشر:
Springer,
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب لاتین
 
 
Inductive logic programming
ILP (Conference)(14th :2004 :Porto, Portugal) ؛  Berlin ;New York Springer,   ، 2004
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.63‬,‭.I52‬,‭2004‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب لاتین
 
 
Logic for programming and automated reasoning
LPAR (Conference)(6th :1999 :Tbilisi, Georgia) ؛  Berlin ;New York Springer,   ، c1999
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.63‬,‭.L73‬,‭1999‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب لاتین
 
 
Logic programming and nonmonotonic reasoning
LPNMR 2007(2007 :Tempe, Ariz.) ؛  Berlin Springer,   ، 2007
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.63‬,‭.L74‬,‭2007‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب لاتین
 
 
Logic for programming, artificial intelligence, and reasoning
LPAR (Conference)(14th :2007 :Yerevan, Armenia) ؛  Berlin ;New York Springer,   ، c2007
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.63‬,‭.L735‬,‭2007‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک