کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : Linux
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
Computer graphics
Operating systems (Computers
Linux
Unix (computer file)
Graphical user interfaces (Computer systems)
linux command line
س‍ی‍س‍ت‍م‌ ع‍ام‍ل‌ ل‍ی‍ن‍وک‍س‌
Assembler language (Computer program language)
 
پدیدآور:
Burtch, Ken O.
Mitchell, Mark,1972-
Sweet, David,Ph. D.
ب‍اغ‍وم‍ی‍ان‌، آل‍ن‌
Neveln, Bob.
اس‍ک‍ن‍دری‌، م‍ج‍ی‍د
Adelstein, Tom.
Lin, Norman.
Abbott, Doug,1944-
Bovet, Daniel P.(Daniel Pierre)
Kadir,Mohammed j
Dent,jack
O'Gorman, John,1945-
Dandamudi, Sivarama P.,1955-
blum , richard
Brickner, David.
Hall,jon"maddog"
پ‍ی‍ت‍رس‍ون‌، ری‍چ‍ارد
س‍ری‌ ،پ‍ل‌
 
ناشر:
Newnes,
Wordware Pub.,
Springer,
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر پ‍ای‍ت‍خ‍ت‌
ن‍ص‌
M&T book
Prentice Hall PTR,
دی‍ب‍اگ‍ران‌
Wiley,
O'Reilly,
Sams,
No Starch Press,
thomson learning
New Riders Pub.,
wiley
ن‍اق‍وس‌
IDG books Worldwide
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب لاتین
 
 
Linux system administration
Adelstein, Tom. ؛  Sebastopol, Calif. O'Reilly,   ، c2007
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.76‬,‭.O63,A355‬,‭2007‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب لاتین
 
 
Linux appliance design
San Francisco No Starch Press,   ، c2007
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.76‬,‭.O63,L545115‬,‭2007‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب لاتین
 
 
Red hat linux 6 unleashed
Kadir,Mohammed j ؛  u.s.a M&T book   ، 1999
شماره راهنما: ‭AQ‬,‭76/76‬,‭O63k314‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب لاتین
 
 
guide to unix using linux
Dent,jack ؛  cambridg thomson learning   ، 2000
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76/76‬,‭O63D9‬,‭2000‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب لاتین
 
 
Red Hat Linux 7 for Dummies
Hall,jon"maddog" ؛  U.S.A. IDG books Worldwide   ، 2001
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76/76‬,‭H2R4‬,‭2001‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
آموزش گام به گام < = 1.8 xunil tah deR رد هت لینوکس ۸/۱>
اسکندری ، مجید ؛  تهران ناقوس   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌ل۹‌ف‍لا۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
نصب و برپاسازی سرورهای گنو/لینوکس
باغومیان ، آلن ؛  تهران نص   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌ل۹‌ب۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای جامع < = xunil tah deR رد هت لینوکس (> نگارش arodeF < و = esirpretnE فدورا و اینترپرایز>
پیترسون ، ریچارد ؛  تهران کامپیوتر پایتخت   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌ل۹‌پ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
آموزش گام به گام < = 6 XUNIL taH drR رد هات لینوکس ۶ > در مشاغل کوچک
سری ،پل ؛  تهران دیباگران   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌س۹‌س۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب لاتین
 
 
linux command line and shell scripting bible
blum , richard ؛  wiley   ، 2008
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب لاتین
 
 
The Linux process manager
O'Gorman, John,1945- ؛  Chichester, England ; Hoboken, N.J. Wiley,   ، c2003
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.76‬,‭.O63,O34354‬,‭2003‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب لاتین
 
 
Understanding the Linux kernel
Bovet, Daniel P.(Daniel Pierre) ؛  Beijing ;Sebastopol, CA O'Reilly,   ، c2006
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.76‬,‭.O63,B683‬,‭2006‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب لاتین
 
 
Test driving Linux
Brickner, David. ؛  Beijing ;Sebastopol, CA O'Reilly,   ، c2005
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.76‬,‭.O63,B7424‬,‭2005‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب لاتین
 
 
LINUX assembly language programming
Neveln, Bob. ؛  Upper Saddle River, N.J. Prentice Hall PTR,   ، c2000
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.73‬,‭.A8,N48‬,‭2000‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب لاتین
 
 
Guide to assembly language programming in Linux
Dandamudi, Sivarama P.,1955- ؛  New York Springer,   ، 2005
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.73‬,‭.A8,D34‬,‭2005‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب لاتین
 
 
KDE 2.0 development
Sweet, David,Ph. D. ؛  Indianapolis, Ind. Sams,   ، c2001
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.9‬,‭.U83,S94‬,‭2001‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب لاتین
 
 
Linux Shell scripting with Bash
Burtch, Ken O. ؛  Indianapolis, Ind. Sams,   ، 2004
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.76‬,‭.O63,B8725‬,‭2004‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب لاتین
 
 
Advanced Linux programming
Mitchell, Mark,1972- ؛  Indianapolis, Ind. New Riders Pub.,   ، 2001
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.76‬,‭.O63,M585‬,‭2001‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب لاتین
 
 
Linux for embedded and real-time applications
Abbott, Doug,1944- ؛  Burlington, MA Newnes,   ، c2003
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.76‬,‭.O63,A24‬,‭2003‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب لاتین
 
 
Linux 3-D graphics programming
Lin, Norman. ؛  Plano Wordware Pub.,   ، c2001
شماره راهنما: ‭T‬,‭385‬,‭.L556‬,‭2001‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2