کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : Liberty, Jesse.
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
Learning ASP.NET2.0 with AJAX
CA (Computer program language)
Microsoft Visual BASIC
C++ (Computer program language)
Programming C sharp (charp)
 
پدیدآور:
Liberty,Jesse
Liberty, Jesse.
Liberty, Jesse
 
ناشر:
Sams Pub.,
O'Reilly,
OREILLY
Sams,
Jesse Liberty and Dan Hurwitz
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب لاتین
 
 
Learning ASP.NET2.0 with AJAX
Liberty, Jesse ؛  United States of America Jesse Liberty and Dan Hurwitz   ، 2007
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب لاتین
 
 
Programming C sharp (charp), 2nd Edition
Liberty,Jesse ؛  OREILLY   ،
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب لاتین
 
 
Programming CA
Liberty, Jesse. ؛  Sebastopol, CA O'Reilly,   ، 2002
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.73‬,‭.C154,L432‬,‭2002‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب لاتین
 
 
Programming CA
Liberty, Jesse. ؛  Beijing ; Sebastopol, CA O'Reilly,   ، c2005
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.76‬,‭.C154,L53‬,‭2005‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب لاتین
 
 
C++ unleashed
Liberty, Jesse. ؛  Indianapolis, Ind. Sams Pub.,   ، c1999
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.73‬,‭.C153,L523‬,‭1999‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب لاتین
 
 
Sams teach yourself C++ in 24 hours
Liberty, Jesse. ؛  Indianapolis, Ind. Sams,   ، c2002
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.73‬,‭.C153,L542‬,‭2000‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب لاتین
 
 
Sams teach yourself C++ in 21 days
Liberty, Jesse. ؛  Indianapolis, IN Sams,   ، c2005 (2004 printing)
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.73‬,‭.C153,L53‬,‭2005‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب لاتین
 
 
Learning CA
Liberty, Jesse. ؛  Beijing ; Sebastopol, CA O'Reilly,   ، c2002
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.73‬,‭.C154,L43‬,‭2002‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب لاتین
 
 
Programming CA
Liberty, Jesse. ؛  Sebastopol, CA O'Reilly,   ، c2003
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.73‬,‭.C154,L432‬,‭2003‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب لاتین
 
 
Visual CA 2005
Liberty, Jesse. ؛  Beijing ; Sebastopol, Calif. O'Reilly,   ، c2005
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.73‬,‭.C154,L435‬,‭2005‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب لاتین
 
 
Programming Visual Basic 2005
Liberty, Jesse. ؛  Beijing ; Sebastopol, Calif. O'Reilly,   ، c2005
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.73‬,‭.B3,L523‬,‭2005‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
null
 
 
Learning C
Liberty, Jesse. ؛ 
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک