کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : Lessig, Lawrence.
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
Computer networks- Law and legislation United States
Video art Exhibitions
Intellectual property United States
Intellectual propert
 
پدیدآور:
Lessig, Lawrence.
McLeod, Kembrew,1970-
 
ناشر:
Milwaukee Art Museum,
Penguin Press,
University of Minnesota Press,
Basic Books,
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب لاتین
 
 
Free culture
Lessig, Lawrence. ؛  New York Penguin Press,   ، 2004
شماره راهنما: ‭KF‬,‭2979‬,‭.L47‬,‭2004‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب لاتین
 
 
Freedom of expression?
McLeod, Kembrew,1970- ؛  Minneapolis University of Minnesota Press,   ، 2007
شماره راهنما: ‭KF‬,‭2979‬,‭.M348‬,‭2007‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب لاتین
 
 
Free culture
Lessig, Lawrence. ؛  New York Penguin Press,   ، 2004
شماره راهنما: ‭KF‬,‭2979‬,‭.L47‬,‭2004‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب لاتین
 
 
Code
Lessig, Lawrence. ؛  New York Basic Books,   ، c2006
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب لاتین
 
 
Free culture
Lessig, Lawrence. ؛  New York Penguin Press,   ، 2004
شماره راهنما: ‭KF‬,‭2979‬,‭.L47‬,‭2004‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب لاتین
 
 
Code
Lessig, Lawrence. ؛  New York Basic Books,   ، c2006
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب لاتین
 
 
Cut
Milwaukee, WI Milwaukee Art Museum,   ، c2004
شماره راهنما: ‭N‬,‭6494‬,‭.V53,C88‬,‭2004‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک