کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : Lawrence Erlbaum Associates, Publishers,
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
Human body- Social aspects
Discrimination in employment- Research
Journalistic ethic
Attitude (Psychology)
Data mining
Study and teaching (Higher)--Foreign speakers
Psychological aspects
Mass media- Psychological aspects
Language acquisition
Psychology, Pathological
Discrimination in employmen
 
پدیدآور:
Giles, David,1964-
Basturkmen, Helen.
 
ناشر:
Lawrence Erlbaum Associates Publishers,
Lawrence Erlbaum Associates, Publishers,
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب لاتین
 
 
The handbook of data mining
Mahwah, N.J. Lawrence Erlbaum Associates, Publishers,   ، 2003
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.9‬,‭.D343,H385‬,‭2003‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب لاتین
 
 
Media psychology
Giles, David,1964- ؛  Mahwah, N.J. Lawrence Erlbaum Associates Publishers,   ، 2003
شماره راهنما: ‭P‬,‭96‬,‭.P75,G55‬,‭2003‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب لاتین
 
 
Psychopathology
Mahwah, N.J. Lawrence Erlbaum Associates, Publishers,   ، 2005
شماره راهنما: ‭RC‬,‭454‬,‭.P786‬,‭2005‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب لاتین
 
 
The handbook of attitudes
Mahwah, N.J. Lawrence Erlbaum Associates Publishers,   ، 2005
شماره راهنما: ‭BF‬,‭327‬,‭.H36‬,‭2005‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب لاتین
 
 
Beyond nature-nurture
Mahwah, N.J. Lawrence Erlbaum Associates, Publishers,   ، 2005
شماره راهنما: ‭P‬,‭118‬,‭.B495‬,‭2005‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب لاتین
 
 
Discrimination at work
Mahwah, N.J. Lawrence Erlbaum Associates, Publishers,   ، 2005
شماره راهنما: ‭HD‬,‭4903‬,‭.D573‬,‭2005‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب لاتین
 
 
Mediating the human body
Mahwah, N.J. Lawrence Erlbaum Associates, Publishers,   ، 2003
شماره راهنما: ‭GN‬,‭298‬,‭.M44‬,‭2003‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب لاتین
 
 
The handbook of attitudes
Mahwah, N.J. Lawrence Erlbaum Associates Publishers,   ، 2005
شماره راهنما: ‭BF‬,‭327‬,‭.H36‬,‭2005‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب لاتین
 
 
Discrimination at work
Mahwah, N.J. Lawrence Erlbaum Associates, Publishers,   ، 2005
شماره راهنما: ‭HD‬,‭4903‬,‭.D573‬,‭2005‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب لاتین
 
 
Media psychology
Giles, David,1964- ؛  Mahwah, N.J. Lawrence Erlbaum Associates Publishers,   ، 2003
شماره راهنما: ‭P‬,‭96‬,‭.P75,G55‬,‭2003‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب لاتین
 
 
Ideas and options in English for specific purposes
Basturkmen, Helen. ؛  Mahwah, N.J. Lawrence Erlbaum Associates, Publishers,   ، 2006
شماره راهنما: ‭PE‬,‭1128‬,‭.A2,B317‬,‭2006‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب لاتین
 
 
Journalism and the debate over privacy
Mahwah, NJ Lawrence Erlbaum Associates, Publishers,   ، 2003
شماره راهنما: ‭PN‬,‭4888‬,‭.E8,J67‬,‭2003‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب لاتین
 
 
Discrimination at work
Mahwah, N.J. Lawrence Erlbaum Associates, Publishers,   ، 2005
شماره راهنما: ‭HD‬,‭4903‬,‭.D573‬,‭2005‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک