کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : Laurence King
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
Textile design
ه‌ب‍ل‍ ش‌رب‍ - ی‌زود ه‌ب‍ل‍ - ه‌چ‍راپ‍
-ی‌ل‍خ‍اد ی‌رام‍ع‍م‍ - ل‌ی‍ت‍س‍ا - ی‌ح‍ارط
Social Sciences
- ی‌ل‍خ‍اد ی‌رام‍ع‍م‍
Rugs, Oriental
 
پدیدآور:
jenny gibbs
bradiley quinn
mel byars
Thompson, Jon.
M.S.Dorrian,L.Farrelly
Dorrian, Michael S.
 
ناشر:
Laurence King
laurence king publishing
laurence king
Laurence King Pub.,
Laurence King Pub.
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب لاتین
 
 
International textile design
London Laurence King   ، 1995
شماره راهنما: ‭NK‬,‭8804‬,‭S35‬,‭1995‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب لاتین
 
 
Carpets : from the tents, cottages and workshops of Asia
Thompson, Jon. ؛  London Laurence King   ، 1993
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب لاتین
 
 
Business cards
Dorrian, Michael S. ؛  New York, NY Laurence King Pub.,   ، 2004
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب لاتین
 
 
Business Cards, The Art of Saying Hello
M.S.Dorrian,L.Farrelly ؛  Laurence King Pub.   ، 2004
شماره راهنما: ‭H‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب لاتین
 
 
textile designers at the cutting edge
bradiley quinn ؛  laurence king   ،
شماره راهنما: ‭TT-L‬,‭53‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب لاتین
 
 
interior design
jenny gibbs ؛  laurence king   ،
شماره راهنما: ‭NA-L‬,‭38‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب لاتین
 
 
Design in steel
mel byars ؛  laurence king publishing   ،
شماره راهنما: ‭NC-L-G‬,‭38‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک