کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : Landes Bioscience ;Austin, Tex. :Eurekah.com,
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
Plant
Polymers in medicine
 
پدیدآور:
 
ناشر:
Landes Bioscience ;Austin, Tex. :Eurekah.com,
Landes Bioscience ;Austin, Tex. :Eurekah.com,
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب لاتین
 
 
Recombinant protease inhibitors in plants
Georgetown, Tex. Landes Bioscience ;Austin, Tex. :Eurekah.com,   ، c2000
شماره راهنما: ‭SB‬,‭750‬,‭.R43‬,‭2000‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب لاتین
 
 
Synthetic polymers for biotechnology and medicine
Georgetown, Tex. Landes Bioscience ;Austin, Tex. :Eurekah.com,   ، c2003
شماره راهنما: ‭R‬,‭857‬,‭.P6,S975‬,‭2003‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک