کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : Land us
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
Community developmen
City plannin
Land us
Military bases, America
 
پدیدآور:
Gillem, Mark L.
Needham, Barrie.
Owens, Susan E.
Booth, Philip,1946-
 
ناشر:
Routledge,
University of Minnesota Press,
UCL Press,
Blackwell Publishing,
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب لاتین
 
 
Controlling development
Booth, Philip,1946- ؛  London ;Bristol, Pa. UCL Press,   ، 1996
شماره راهنما: ‭HD‬,‭586‬,‭.B66‬,‭1996‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب لاتین
 
 
Planning law and economics
Needham, Barrie. ؛  London ;New York Routledge,   ، 2005
شماره راهنما: ‭K‬,‭3534‬,‭.N44‬,‭2005‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب لاتین
 
 
America town
Gillem, Mark L. ؛  Minneapolis University of Minnesota Press,   ، c2007
شماره راهنما: ‭UA‬,‭26‬,‭.A2,G55‬,‭2007‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب لاتین
 
 
Planning, public policy & property markets
Oxford, UK ;Malden, MA Blackwell Publishing,   ، 2005
شماره راهنما: ‭HD‬,‭596‬,‭.P56‬,‭2005‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب لاتین
 
 
Environmental management and governance
London ;New York Routledge,   ، 1996
شماره راهنما: ‭HD‬,‭156‬,‭.E58‬,‭1996‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب لاتین
 
 
Land and limits
Owens, Susan E. ؛  London ;New York Routledge,   ، 2002
شماره راهنما: ‭HD‬,‭596‬,‭.O938‬,‭2002‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب لاتین
 
 
Anthropological perspectives on local development
London ;New York Routledge,   ، 1998
شماره راهنما: ‭HN‬,‭49‬,‭.C6,A57‬,‭1998‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب لاتین
 
 
Land use problems and conflicts
London ;New York Routledge,   ، 2005
شماره راهنما: ‭HD‬,‭171‬,‭.A15,L332‬,‭2005‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب لاتین
 
 
Planning by consent
Booth, Philip,1946- ؛  London ;New York Routledge,   ، 2003
شماره راهنما: ‭HT‬,‭169‬,‭.G7,B583‬,‭2003‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک