کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : Kluwer Academic Publishers,
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
Catalyst
Buddhist logi
Mathematical models
Chaotic Dynamics and Transport in Classical and Quantum Systems
Educatio
Laboratory animals
Elimination
OPTIMIZATION THEORY
Chemical reactor
Functional analysis
Drugs- Design- Mathematical models
Accounting
Algebras, Linear- Study and teaching
FACIAL ANALYSIS FROM CONTINUOUS VIDEO WITH APPLICATIONS TO HUMAN-COMPUTER INTERFACE
Polymer solutions Congresses
Abelian groups
Search theory
Scienc
Erythrocyte
Aco123
 
پدیدآور:
Lebedev, L. P.
Christensen, Peter Ove.
Geelan, David.
NATO Advanced Study Institute on "Chemical Reactor Design and Technology"(1985 :London, Ont.)
Alpern, Steve,1948-
Alekseev, V. B.
Zhang, David
Jongen, Hubertus
Bykov, V. I.(Valeriaei Ivanovich)
Caldwell, J.(Jim)
 
ناشر:
D. Reidel Pub. Co. ;Hingham, MA., U.S.A. :Sold and distributed in the U.S.A. and Canada by Kluwer Academic Publishers Group,
M. Nijhoff ;Hingham, MA, USA :Distributors for the U.S. and Canada, Kluwer Academic Publishers,
Kluwer Academic Publishers
Kluwer Academic Publishers,
Landes Bioscience/Eurekah.com ;New York :Kluwer Academic/Plenum Publishers,
Kluwer Academic/Plenum Publishers,
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب لاتین
 
 
Erythrocyte engineering for drug delivery and targeting
Georgetown, Tex. Landes Bioscience/Eurekah.com ;New York :Kluwer Academic/Plenum Publishers,   ، c2003
شماره راهنما: ‭TP‬,‭248.65‬,‭.B56,E79‬,‭2003‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب لاتین
 
 
Chemical reactor design and technology
NATO Advanced Study Institute on "Chemical Reactor Design and Technology"(1985 :London, Ont.) ؛  Dordrecht [Netherlands] ;Boston M. Nijhoff ;Hingham, MA, USA :Distributors for the U.S. and Canada, Kluwer Academic Publishers,   ، 1986
شماره راهنما: ‭TP‬,‭157‬,‭.N296‬,‭1985‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب لاتین
 
 
Buddhist logic and epistemology
Dordrecht, Holland ;Boston D. Reidel Pub. Co. ;Hingham, MA., U.S.A. :Sold and distributed in the U.S.A. and Canada by Kluwer Academic Publishers Group,   ، c1986
شماره راهنما: ‭BC‬,‭25‬,‭.B83‬,‭1986‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب لاتین
 
 
Nanotechnology in catalysis
New York Kluwer Academic/Plenum Publishers,   ، c2004-c2007
شماره راهنما: ‭TP‬,‭159‬,‭.C3,N37‬,‭2004‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب لاتین
 
 
Weaving narrative nets to capture classrooms
Geelan, David. ؛  Dordrecht ;Boston Kluwer Academic Publishers,   ، c2003
شماره راهنما: ‭LB‬,‭1028‬,‭.G39‬,‭2003‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب لاتین
 
 
The welfare of laboratory animals
Dordrecht ;Boston Kluwer Academic Publishers,   ، 2004
شماره راهنما: ‭SF‬,‭406‬,‭.W45‬,‭2004‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب لاتین
 
 
Scientific inquiry and nature of science
Dordrecht ;Boston Kluwer Academic Publishers,   ، c2004
شماره راهنما: ‭Q‬,‭181‬,‭.S38263‬,‭2004‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب لاتین
 
 
FACIAL ANALYSIS FROM CONTINUOUS VIDEO WITH APPLICATIONS TO HUMAN-COMPUTER INTERFACE
Zhang, David ؛  U.S.A. Kluwer Academic Publishers   ، 2004
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب لاتین
 
 
Metaheuristic Optimization via Memory and Evolution
U.S.A. Kluwer Academic Publishers   ، 2005
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب لاتین
 
 
OPTIMIZATION THEORY
Jongen, Hubertus ؛  Boston,U.S.A. Kluwer Academic Publishers   ، 2004
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب لاتین
 
 
Chaotic Dynamics and Transport in Classical and Quantum Systems
Dordrecht Kluwer Academic Publishers   ، 2005
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب لاتین
 
 
Economics of accounting
Christensen, Peter Ove. ؛  Boston Kluwer Academic Publishers,   ، c2003-c2005
شماره راهنما: ‭HF‬,‭5625‬,‭.C5785‬,‭2003‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب لاتین
 
 
Elimination methods in polynomial computer algebra
Bykov, V. I.(Valeriaei Ivanovich) ؛  Dordrecht ; Boston Kluwer Academic Publishers,   ، 1998
شماره راهنما: ‭QA‬,‭192‬,‭.B9413‬,‭1998‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب لاتین
 
 
On the teaching of linear algebra
Dordrecht ; Boston Kluwer Academic Publishers,   ، c2000
شماره راهنما: ‭QA‬,‭184‬,‭.E5713‬,‭2000‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب لاتین
 
 
Abel's theorem in problems and solutions based on the lectures of professor V.I. Arnold
Alekseev, V. B. ؛  Boston Kluwer Academic Publishers,   ، c2004
شماره راهنما: ‭QA‬,‭171‬,‭.A5213‬,‭2004‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب لاتین
 
 
Computational studies, nanotechnology, and solution thermodynamics of polymer systems
New York Kluwer Academic/Plenum Publishers,   ، 2001
شماره راهنما: ‭QD‬,‭381.9‬,‭.S65,C66‬,‭2001‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب لاتین
 
 
Free energy calculations in rational drug design
New York Kluwer Academic/Plenum Publishers,   ، 2001
شماره راهنما: ‭RS‬,‭420‬,‭.F74‬,‭2001‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب لاتین
 
 
The theory of search games and rendezvous
Alpern, Steve,1948- ؛  Boston Kluwer Academic Publishers,   ، c2003
شماره راهنما: ‭T‬,‭57.97‬,‭.A39‬,‭2003‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب لاتین
 
 
Functional analysis
Lebedev, L. P. ؛  Dordrecht ; Boston Kluwer Academic Publishers,   ، c2002
شماره راهنما: ‭QA‬,‭320‬,‭.L348‬,‭2002‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب لاتین
 
 
Mathematical modelling
Caldwell, J.(Jim) ؛  Dordrecht ; Boston Kluwer Academic Publishers,   ، c2004
شماره راهنما: ‭QA‬,‭401‬,‭.C23‬,‭2004‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9