کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : Japa
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
United State
Election
Rites and ceremonie
Social polic
Ethnolog
Free trad
Japa
 
پدیدآور:
Kawashima, Yutaka,1942-
Meyerson, Christopher Cortlandt.
Davis, Winston,1939-
Wada, Junichiro,1960-
 
ناشر:
Routledge,
State University of New York Press,
Blackwell Pub.,
Palgrave Macmillan,
Brookings Institutions Press,
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب لاتین
 
 
A companion to the anthropology of Japan
Malden, MA ;Oxford Blackwell Pub.,   ، 2005
شماره راهنما: ‭GN‬,‭635‬,‭.J2,C65‬,‭2005‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب لاتین
 
 
Japanese religion and society
Davis, Winston,1939- ؛  Albany State University of New York Press,   ، c1992
شماره راهنما: ‭BL‬,‭2203‬,‭.D37‬,‭1992‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب لاتین
 
 
Ceremony and ritual in Japan
London ;New York Routledge,   ، 1995
شماره راهنما: ‭BL‬,‭2211‬,‭.R5,C47‬,‭1995‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب لاتین
 
 
The Japanese election system
Wada, Junichiro,1960- ؛  London ;New York Routledge,   ، 1996
شماره راهنما: ‭JQ‬,‭1692‬,‭.W33‬,‭1996‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب لاتین
 
 
Japanese capitalism in crisis
London ;New York, N.Y. Routledge,   ، 2000
شماره راهنما: ‭HC‬,‭462.95‬,‭.B69‬,‭2000‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب لاتین
 
 
Comparing welfare capitalism
London ;New York Routledge,   ، 2001
شماره راهنما: ‭HN‬,‭17.5‬,‭.C64‬,‭2001‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب لاتین
 
 
Japan's international relations
London ;New York Routledge,   ، 2005
شماره راهنما: ‭JZ‬,‭1745‬,‭.J37‬,‭2005‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب لاتین
 
 
Japan and China in the world political economy
London ;New York Routledge,   ، 2005
شماره راهنما: ‭HF‬,‭2366‬,‭.J37‬,‭2005‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب لاتین
 
 
Japanese foreign policy at the crossroads
Kawashima, Yutaka,1942- ؛  Washington, D.C. Brookings Institutions Press,   ، c2003
شماره راهنما: ‭DS‬,‭891.2‬,‭.K39‬,‭2003‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب لاتین
 
 
Domestic politics and international relations in US-Japan trade policymaking
Meyerson, Christopher Cortlandt. ؛  Houndmills, Basingstoke, Hampshire ;New York Palgrave Macmillan,   ، 2003
شماره راهنما: ‭HF‬,‭1455‬,‭.M49‬,‭2003‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک