کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : Iverson, W
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
Web servi
Science
Technology
 
پدیدآور:
W.Bohnenkamp,J.Iverson
W.Iverson
Iverson, W
 
ناشر:
O'Reilly,
O'Reilly & Associates Inc.
O'Reilly Pub.
SAS Inc.
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب لاتین
 
 
Real world web services
Iverson, W ؛  Beijing ;Sebastopol, Ca O'Reilly,   ، c2
شماره راهنما: ‭TK‬,‭5105.88813‬,‭.I96‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب لاتین
 
 
Mac OS X for Java Geeks
W.Iverson ؛  O'Reilly & Associates Inc.   ، 2003
شماره راهنما: ‭Q‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب لاتین
 
 
Real World Web Services
W.Iverson ؛  O'Reilly Pub.   ، 2004
شماره راهنما: ‭T‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب لاتین
 
 
SAS Graphics for Java, Examples Using SAS AppDev Studiom and the Output Delivery System
W.Bohnenkamp,J.Iverson ؛  SAS Inc.   ، 2007
شماره راهنما: ‭Q‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک