کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : Intelligent control systems
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
Expert systems (Computer science)
Artificial intelligence
Intelligent control system
Intelligent control systems
Motor vehicle
Intelligent control systems- Data processing
 
پدیدآور:
Hangos, K. M.(Katalin M.)
Ng, G. W.(Gee Wah),1964-
Li, Li,1971-
Zhang, Huaguang,1959-
King, Robert E.,1937-
Starting Artificial Intelligence Researchers Symposium(3rd :2006 :[Riva, Italy])
 
ناشر:
CRC Press,
Research Studies Press ; Philadelphia, PA : Institute of Physics Pub.,
Wiley-Interscience,
Kluwer Academic,
Marcel Dekker, Inc.,
Springer,
Research Studies Press ;Philadelphia, PA :Institute of Physics Pub.,
Idea Group Pub.,
IOS Press,
Kluwer Academic Publishers,
Birkheauser,
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب لاتین
 
 
STAIRS 2006
Starting Artificial Intelligence Researchers Symposium(3rd :2006 :[Riva, Italy]) ؛  Washington, DC IOS Press,   ، 2006
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭217.5‬,‭.S73‬,‭2006‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب لاتین
 
 
Integrated intelligent systems for engineering design
Amsterdam, Netherlands :Washington, DC IOS Press,   ، c2006
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭217.5‬,‭.I43‬,‭2006‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب لاتین
 
 
Advances in applied artificial intelligence
Hershey, PA Idea Group Pub.,   ، c2006
شماره راهنما: ‭Q‬,‭335‬,‭.A37‬,‭2006‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب لاتین
 
 
Advanced motion control and sensing for intelligent vehicles
Li, Li,1971- ؛  New York Springer,   ، 2007
شماره راهنما: ‭TL‬,‭152.8‬,‭.L5‬,‭2007‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب لاتین
 
 
Fuzzy modeling and fuzzy control
Zhang, Huaguang,1959- ؛  Boston Birkheauser,   ، c2006
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭217.5‬,‭.Z83‬,‭2006‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب لاتین
 
 
Planning in intelligent systems
Hoboken, N.J. Wiley-Interscience,   ، c2006
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.76‬,‭.E95,P533‬,‭2006‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب لاتین
 
 
An Introduction to intelligent and autonomous control
Boston Kluwer Academic,   ، c1993
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭217.5‬,‭.A5‬,‭1993‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب لاتین
 
 
Intelligent control systems using soft computing methodologies /
Boca Raton, FL CRC Press,   ، 2001
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭217.5‬,‭.I5435‬,‭2001‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب لاتین
 
 
Intelligent systems
Ng, G. W.(Gee Wah),1964- ؛  Baldock, Hertfordshire, England Research Studies Press ; Philadelphia, PA : Institute of Physics Pub.,   ، c2003
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭217.5‬,‭.N4‬,‭2003‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب لاتین
 
 
Intelligent control systems
Hangos, K. M.(Katalin M.) ؛  Boston Kluwer Academic Publishers,   ، 2001
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭217.5‬,‭.H365‬,‭2001‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب لاتین
 
 
Computational intelligence in control engineering
King, Robert E.,1937- ؛  New York Marcel Dekker, Inc.,   ، c1999
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭217.5‬,‭.K56‬,‭1999‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب لاتین
 
 
Intelligent systems
Ng, G. W.(Gee Wah),1964- ؛  Baldock, Hertfordshire, England Research Studies Press ;Philadelphia, PA :Institute of Physics Pub.,   ، c2003
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭217.5‬,‭.N4‬,‭2003‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک