کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : Industrial Management
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
Six sigma (Quality control standard)
Industrial managemen
Industrial Management
Industrial project management
Microchip Technology, Inc
Industrial organization Charts, diagrams, etc
Industrial management - Mathematical models
Risk management
Industrial management
Activity-based costing Case studies
Operations research
Business enterprises- Finance
Product management
Organizational behavior
Leadership Case studies
Purchasing - Management
 
پدیدآور:
Reid, R. dan
Graham, Ben B.
Jones, Michael J.,1958-
Geitner, Fred K.
Pruitt, John.
Waters, C. Donald J.
Shenoy, G.V.
Militello, Frederick C.
Chandan, J. S.
Cleland, David I.
Holmes, Andrew,1965-
Maskell, Brian H.
Scott,Mark C.
Weele, Arjan J. Van
Havranek, Timothy j.
Moder, Joseph J
Stamatis, D. H.,1947-
 
ناشر:
John Wiley & Sons,
Prentice Hall
Viks Pub. House Pvt Ltd.
John Wiley & Sons, Inc.,
Productivity Press,
Thomson
J. Wiley,
Elsevier :Morgan Kaufmann Publishers, an imprint of Elsevier,
Van Nostrand Reinhold
Capstone,
Edward Elgar,
Financial Times/Prentice Hall PTR,
ST. Lucie Press
Wiley,
Wiley Eastern
McGraw-Hill
Wiley
John Wiley
Elsevier Gulf Professional Pub.,
Idea Pub. Group,
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب لاتین
 
 
Business systems analysis with ontologies
Hershey PA Idea Pub. Group,   ، c2005
شماره راهنما: ‭HD‬,‭30.2‬,‭.B879‬,‭2005‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب لاتین
 
 
Smart risk
Holmes, Andrew,1965- ؛  Chicester Capstone,   ، 2004
شماره راهنما: ‭HD‬,‭61‬,‭.H55‬,‭2004‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب لاتین
 
 
The trust process in organizations
Cheltenham, UK ;Northampton, MA Edward Elgar,   ، c2003
شماره راهنما: ‭HD‬,‭58.7‬,‭.T744‬,‭2003‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب لاتین
 
 
The persona lifecycle
Pruitt, John. ؛  Amsterdam ;Boston Elsevier :Morgan Kaufmann Publishers, an imprint of Elsevier,   ، c2006
شماره راهنما: ‭HF‬,‭5415.15‬,‭.P79‬,‭2006‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب لاتین
 
 
Driving excellence
Jones, Michael J.,1958- ؛  Hoboken, N.J. John Wiley & Sons, Inc.,   ، c2006
شماره راهنما: ‭HD‬,‭9696‬,‭.S44,M537‬,‭2006‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب لاتین
 
 
Maximizing machinery uptime
Geitner, Fred K. ؛  Amsterdam ;Boston Elsevier Gulf Professional Pub.,   ، c2006
شماره راهنما: ‭HD‬,‭31‬,‭.G393‬,‭2006‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب لاتین
 
 
Project management : strategic design and implementation
Cleland, David I. ؛  New York McGraw-Hill   ، 1999
شماره راهنما: ‭DH‬,‭69‬,‭P75C526‬,‭1999‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب لاتین
 
 
Management: theory and practice
Chandan, J. S. ؛  New Delhi Viks Pub. House Pvt Ltd.   ، 1987
شماره راهنما: ‭HD‬,‭31‬,‭C42‬,‭1987‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب لاتین
 
 
Project management with CPM, PERT, and precedence diagramming
Moder, Joseph J ؛  New York Van Nostrand Reinhold   ، 1983
شماره راهنما: ‭T‬,‭56/8‬,‭M63‬,‭1983‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب لاتین
 
 
Purchasing And Supply chain management: analysis, planning and practice
Weele, Arjan J. Van ؛  Australia Thomson   ، 2002
شماره راهنما: ‭HF‬,‭5437‬,‭W4‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب لاتین
 
 
Quantitative methods for business
Waters, C. Donald J. ؛  harlow Prentice Hall   ، 2001
شماره راهنما: ‭HD‬,‭30/25‬,‭W384‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب لاتین
 
 
Reinspiring The Corporation:The Seven Seminal Paths To Corporate Greatness
Scott,Mark C. ؛  Chichester John Wiley   ، 2000
شماره راهنما: ‭DH‬,‭31‬,‭S347‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب لاتین
 
 
Modern Project Management Techniques For the Environmental Remediation industry
Havranek, Timothy j. ؛  Boca Raton ST. Lucie Press   ، 1999
شماره راهنما: ‭HD‬,‭69‬,‭H3M6‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب لاتین
 
 
Operations research for management
Shenoy, G.V. ؛  New Delhi Wiley Eastern   ، 1991
شماره راهنما: ‭T‬,‭57/6‬,‭S5O6‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب لاتین
 
 
Operations management
Reid, R. dan ؛  American Wiley   ، 2002
شماره راهنما: ‭TS‬,‭155‬,‭R43‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب لاتین
 
 
Practical lean accounting
Maskell, Brian H. ؛  New York, NY Productivity Press,   ، c2004
شماره راهنما: ‭HG‬,‭4026‬,‭.M3654‬,‭2004‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب لاتین
 
 
Leverage competencies
Militello, Frederick C. ؛  Upper Saddle River, NJ Financial Times/Prentice Hall PTR,   ، c2002
شماره راهنما: ‭HD‬,‭57.7‬,‭.M53‬,‭2002‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب لاتین
 
 
Six sigma for financial professionals
Stamatis, D. H.,1947- ؛  Hoboken, N.J. John Wiley & Sons,   ، c2003
شماره راهنما: ‭HD‬,‭62.15‬,‭.S7364‬,‭2003‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب لاتین
 
 
Detail process charting
Graham, Ben B. ؛  Hoboken, N.J. Wiley,   ، c2004
شماره راهنما: ‭HD‬,‭38.153‬,‭.G73‬,‭2004‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب لاتین
 
 
Case studies in performance management
Hoboken, N.J. J. Wiley,   ، c2006
شماره راهنما: ‭HF‬,‭5686‬,‭.C8,C295‬,‭2006‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9