کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : IEEE Press ;Hoboken, N.J. :Wiley-Interscience,
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
Fiber optics
Electric power system
Automatic contro
Adaptive control systems
Signal processing- Mathematics
 
پدیدآور:
Thyagarajan, K.
Stankoviac, Radomir S.
Wang, Lingfeng.
Widrow, Bernard,1929-
 
ناشر:
IEEE Press ;Hoboken, N.J. :Wiley-Interscience,
IEEE Press ; Hoboken, N.J. : Wiley-Interscience,
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب لاتین
 
 
The fiber optic essentials
Thyagarajan, K. ؛  [Piscataway, N.J.] IEEE Press ;Hoboken, N.J. :Wiley-Interscience,   ، c2007
شماره راهنما: ‭TA‬,‭1800‬,‭.T49‬,‭2007‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب لاتین
 
 
Adaptive inverse control
Widrow, Bernard,1929- ؛  Piscataway, NJ IEEE Press ;Hoboken, N.J. :Wiley-Interscience,   ، c2008
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭217‬,‭.W53‬,‭2008‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب لاتین
 
 
Modern heuristic optimization techniques
Piscataway, N.J. IEEE Press ;Hoboken, N.J. :Wiley-Interscience,   ، c2008
شماره راهنما: ‭TK‬,‭1005‬,‭.M594‬,‭2008‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب لاتین
 
 
Modern industrial automation software design
Wang, Lingfeng. ؛  Piscataway, N.J. IEEE Press ;Hoboken, N.J. :Wiley-Interscience,   ، c2006
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭213‬,‭.W344‬,‭2006‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب لاتین
 
 
Fourier analysis on finite groups with applications in signal processing and system design
Stankoviac, Radomir S. ؛  Piscataway, NJ IEEE Press ; Hoboken, N.J. : Wiley-Interscience,   ، c2005
شماره راهنما: ‭TK‬,‭5102.9‬,‭.S696‬,‭2005‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک