کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : Humanitarian law
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
International Tribunal for the Prosecution of Persons Responsible for Serious Violations of International Humanitarian Law Committed in the Territory of the Former Yugoslavia since 1991
Human rights
Humanitarian law
Law
 
پدیدآور:
L.Moir
Gardam, Judith Gail.
 
ناشر:
Cambridge University Press,
Kluwer Law International,
Martinus Nijhoff Publishers,
C. U. Press
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب لاتین
 
 
Women, armed conflict, and international law
Gardam, Judith Gail. ؛  The Hague ;Boston Kluwer Law International,   ، c2001
شماره راهنما: ‭KZ‬,‭6471‬,‭.G37‬,‭2001‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب لاتین
 
 
International criminal law developments in the case law of the ICTY
Leiden ;Boston Martinus Nijhoff Publishers,   ، c2003
شماره راهنما: ‭KZ‬,‭1203‬,‭.A12,I5755‬,‭2003‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب لاتین
 
 
International human rights and humanitarian law
New York Cambridge University Press,   ، 2006
شماره راهنما: ‭K‬,‭3240‬,‭.I5788‬,‭2006‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب لاتین
 
 
The Law of Internal Armed Conflict
L.Moir ؛  C. U. Press   ، 2003
شماره راهنما: ‭K‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک