کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : HarperBusiness,
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
Stockbrokers United States Interviews
Securities
Marketing
Stocks United States
Leadership
 
پدیدآور:
Zacks, Mitchell.
Ries, Al.
Schwager, Jack D.,1948-
Graham, Benjamin,1894-1976.
Collins, James C.(James Charles),1958-
 
ناشر:
HarperBusiness,
HarperBusiness Essentials,
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب لاتین
 
 
The intelligent investor
Graham, Benjamin,1894-1976. ؛  New York HarperBusiness Essentials,   ، c2003
شماره راهنما: ‭HG‬,‭4521‬,‭.G665‬,‭2003‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب لاتین
 
 
Good to great
Collins, James C.(James Charles),1958- ؛  New York, NY HarperBusiness,   ، 2001
شماره راهنما: ‭HD‬,‭57.7‬,‭.C645‬,‭2001‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب لاتین
 
 
The 22 immutable laws of marketing
Ries, Al. ؛  New York, NY HarperBusiness,   ، c1993
شماره راهنما: ‭HF‬,‭5415‬,‭.R54369‬,‭1993‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب لاتین
 
 
Ahead of the market
Zacks, Mitchell. ؛  New York HarperBusiness,   ، c2003
شماره راهنما: ‭HG‬,‭4910‬,‭.Z32‬,‭2003‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب لاتین
 
 
The intelligent investor
Graham, Benjamin,1894-1976. ؛  New York HarperBusiness Essentials,   ، c2003
شماره راهنما: ‭HG‬,‭4521‬,‭.G665‬,‭2003‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب لاتین
 
 
Stock market wizards
Schwager, Jack D.,1948- ؛  New York HarperBusiness,   ، c2001
شماره راهنما: ‭HG‬,‭4621‬,‭.S286‬,‭2001‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک