کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : Halvorson, Michael
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
BASIC (Computer program language)
Microsoft Visual BASIC
 
پدیدآور:
Halvorson, Michael.
Halvorson, Michael
 
ناشر:
Microsoft Press
Microsoft Press,
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب لاتین
 
 
Learn Microsoft visual BASIC 6.0 now
Halvorson, Michael ؛  Washington Microsoft Press   ، 1999
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76/73‬,‭B3H3355‬,‭1999‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب لاتین
 
 
Microsoft Visual Basic .NET step by step
Halvorson, Michael. ؛  Redmond, Wash. Microsoft Press,   ، 2003
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.73‬,‭.B3,H3385‬,‭2003‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب لاتین
 
 
Microsoft Visual Basic 2005 step by step
Halvorson, Michael. ؛  Redmond, WA Microsoft Press,   ، c2006
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.73‬,‭.B3,H3357‬,‭2006‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک