کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : Group psychotherapy
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
Criminal
Aggressiveness
اف‍س‍ردگ‍ی‌ -- درم‍ان‌
Group psychotherapy
 
پدیدآور:
Goldstein, Arnold P.
Corey, Marianne Schneider, 1942-
Corey, Marianne schneider
ف‍ری‌، م‍ای‍ک‍ل‌ ال‌
 
ناشر:
Brooks/cole
رش‍د
Thomson
Wiley,
J. Wiley,
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب لاتین
 
 
Offending behaviour programmes
Chichester, England ;Hoboken, NJ Wiley,   ، c2006
شماره راهنما: ‭HV‬,‭9275‬,‭.O355‬,‭2006‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب لاتین
 
 
Groups: process and practice
Corey, Marianne schneider ؛  California Brooks/cole   ، c. 2002
شماره راهنما: ‭BF‬,‭455‬,‭C61‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب لاتین
 
 
Groups: Process and practice
Corey, Marianne Schneider, 1942- ؛  Australia Thomson   ، 2006
شماره راهنما: ‭BF‬,‭455‬,‭C61‬,‭2006‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب لاتین
 
 
The psychology of group aggression
Goldstein, Arnold P. ؛  Chichester, West Sussex ; New York J. Wiley,   ، c2002
شماره راهنما: ‭RC‬,‭569.5‬,‭.A34,G653‬,‭2002‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب لاتین
 
 
The psychology of group aggression
Goldstein, Arnold P. ؛  Chichester, West Sussex ;New York J. Wiley,   ، c2002
شماره راهنما: ‭RC‬,‭569.5‬,‭.A34,G653‬,‭2002‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای عملی شناخت درمانی گروهی
فری ، مایکل ال ؛  تهران رشد   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۸۹‬,‭‌ش۹‌ف۴۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک