کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : Greenhill Books ;Mechanicsburg, Pa. :Stackpole Books,
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
Submarines (Ships) Germany- History
U 564 (Submarine)
Armored vehicles, Militar
 
پدیدآور:
Paterson, Lawrence.
Moller, Eberhard,1924-
O'Malley, T. J.
 
ناشر:
Greenhill Books ;Mechanicsburg, Pa. :Stackpole Books,
Greenhill Books ; Mechanicsburg, PA : Stackpole Books,
Greenhill ; [Mechanicsburg] PA : Stackpole Books,
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب لاتین
 
 
Fighting vehicles
O'Malley, T. J. ؛  London Greenhill Books ;Mechanicsburg, Pa. :Stackpole Books,   ، 1996
شماره راهنما: ‭UG‬,‭446.5‬,‭.O58‬,‭1996‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب لاتین
 
 
U-boat war patrol
Paterson, Lawrence. ؛  London Greenhill Books ; Mechanicsburg, PA : Stackpole Books,   ، 2004
شماره راهنما: ‭D‬,‭782‬,‭.U188,P38‬,‭2004‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب لاتین
 
 
U-boat war patrol
Paterson, Lawrence. ؛  London Greenhill Books ; Mechanicsburg, PA : Stackpole Books,   ، 2004
شماره راهنما: ‭D‬,‭782‬,‭.U188,P38‬,‭2004‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب لاتین
 
 
The encyclopedia of U-boats
Moller, Eberhard,1924- ؛  London Greenhill ; [Mechanicsburg] PA : Stackpole Books,   ، 2004
شماره راهنما: ‭V‬,‭859‬,‭.G3,M6413‬,‭2004‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک