کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : Graduate Record Examination
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
دان‍ش‍گ‍اه‌ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- آزم‍ون‌ه‍ا
آزم‍ون‌ه‍ای‌ ه‍وش‌ -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌ ( ع‍ال‍ی‌)
Graduate Record Examination
 
پدیدآور:
ع‍رف‍ان‍ی‍ان‌، ام‍ی‍ر، ۱۳۵۹-
س‍اولان‍ی‌، اس‍م‍اع‍ی‍ل‌، ۱۳۵۸-
ب‍دری‌ گ‍رگ‍ری‌، رح‍ی‍م‌، ۱۳۵۱-
ل‍س‍ان‍ی‌، ح‍م‍ی‍د، ۱۳۲۹-
 
ناشر:
ن‍گ‍اه‌ دان‍ش‌
آوای‌ ن‍ور
Simon & Schuster,
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌
م‍ش‍اه‍ی‍ر دادآف‍ری‍ن‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
مجله لاتین
 
 
GRE exam verbal workbook
Kaplan Educational Centers (Firm : New York, N.Y. ؛  New York, NY Simon & Schuster,   ، c1999-
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
<آزمون های = آزمونهای >پیشرفته استعداد تحصیلی :سؤالات پیچیده برای ارزیابی تفکر خلاق ، مهارت های حل مسئله و استدلال ویژه داوطلبان آزمون دکترای تخصصی
بدری گرگری ، رحیم ، ۱۳۵۱- ؛  تهران آوای نور   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۴۹۰۴‬,‭‌ب۴آ۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه سوالات < طبقه بندی شده = طبقه بندی شده >آیین دادرسی کیفری
ساولانی ، اسماعیل ، ۱۳۵۸- ؛  تهران : تلفن ناشر : ۸۸۹۹۲۰۹۷،آدرس ناشر :تهران خ کارگر شمالی بعد از چهاراه فاطمی کوچه اکبری پلاک ۳۲ مشاهیر دادآفرین   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۴۶۱۰‬,‭‌س۲‌م۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
ماشین های الکتریکی ۱ و۲ : درس نامه و حل مسایل آزمون های کارشناسی ارشد و دکتری
لسانی ، حمید، ۱۳۲۹- ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۲۰۰۰‬,‭‌ل۵‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
استعداد تحصیلی دکتری گروه علوم پایه ، همراه با پاسخ های کاملا تشریحی قابل استفاده برای تمامی گروه ها۹۳-۹۰
عرفانیان ، امیر، ۱۳۵۹- ؛  تهران نگاه دانش   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌ع۴‌پ۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
مروری جامع بر حسابداری مالی بر اساس استانداردهای حسابداری ایران
تهران نگاه دانش   ، ۱۳۹۱-
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۵۵‬,‭‌ن۹‌م۴۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک