کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : G.L.Mandell
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
Medicine
 
پدیدآور:
G.L.Mandell
 
ناشر:
C. Livingstone Inc.
Elsevier Inc.
Churchill Livingstone Inc.
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب لاتین
 
 
Mandell, Bennett, and Dolin, Principles and Practice of Infectious Diseases
G.L.Mandell ؛  Elsevier Inc.   ، 2006
شماره راهنما: ‭R‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب لاتین
 
 
Mandell, Douglas and Bennett's Principles & Practice of...
G.L.Mandell ؛  Churchill Livingstone Inc.   ، 2000
شماره راهنما: ‭R‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب لاتین
 
 
Mandell, Douglas, and Bennett's Principles & Practice of..., Vol.1,2
G.L.Mandell ؛  C. Livingstone Inc.   ، 2000
شماره راهنما: ‭R‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک