کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : Fishman, Stephen.
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
Contracts for work and labor United States
Public domain (Copyright law) United States
Copyright United States Popular works
Independent contractors- Legal status, laws, etc. United States Popular works
Inventions United States
 
پدیدآور:
Fishman, Stephen.
 
ناشر:
Nolo,
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب لاتین
 
 
Inventor's guide to law, business & taxes
Fishman, Stephen. ؛  Berkeley, CA Nolo,   ، 2003
شماره راهنما: ‭KF‬,‭3131‬,‭.Z9,F57‬,‭2003‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب لاتین
 
 
Consultant & independent contractor agreements
Fishman, Stephen. ؛  Berkeley, Calif. Nolo,   ، 2005
شماره راهنما: ‭KF‬,‭898‬,‭.F567‬,‭2005‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب لاتین
 
 
Working for yourself
Fishman, Stephen. ؛  Berkeley, CA Nolo,   ، 2006
شماره راهنما: ‭KF‬,‭390‬,‭.I54,F57‬,‭2006‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب لاتین
 
 
Hiring independent contractors
Fishman, Stephen. ؛  Berkeley, CA Nolo,   ، 2003
شماره راهنما: ‭KF‬,‭898‬,‭.F57‬,‭2003‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب لاتین
 
 
The copyright handbook
Fishman, Stephen. ؛  Berkeley, CA Nolo,   ، c2003
شماره راهنما: ‭KF‬,‭2995‬,‭.F53‬,‭2003‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب لاتین
 
 
The public domain
Fishman, Stephen. ؛  Berkeley, CA Nolo,   ، 2004
شماره راهنما: ‭KF‬,‭3022‬,‭.Z9,F57‬,‭2004‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک