کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : Fashion
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
پ‍وش‍اک‌ -- ای‍ران‌ -- ت‍اری‍خ‌ -- ۱۱۹۳-۱۳۴۴ ق‌
Human body- Social aspects
طراح‍ی‌ م‍د
Clothing and dress- History
Clothing and dress- History Encyclopedias
م‍د -- راه‍ن‍م‍ای‌ ش‍غ‍ل‍ی‌
طراح‍ی‌ م‍د -- ف‍ن‌
Clothing and dress
Fashion designers- Biography Encyclopedias
م‍د -- ج‍ن‍ب‍ه‌ ه‍ای‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
Geography,Anthropology,Recreation
Clothing and dress- Social aspects
Fashion
Fashion merchandising
ب‍ازاری‍اب‍ی‌ م‍د
 
پدیدآور:
ل‍وب‍ون‌، ک‍ارول‍ی‍ن‌
Calefato, Patrizia.
طاه‍ری‌، م‍ح‍م‍د،۱۳۵۱ م‍رداد-
Tungate, Mark,1967-
Pendergast, Sara
V.Steele
Pendergast, Sara.
Martin,Richard
K.Passmore
درودی‌، ال‍ی‍زاب‍ت‍ا
ب‍راون‌، ک‍ارول‌، ۱۹۷۳ - م‌
م‍ب‍ی‍ن‍ی‌، م‍ه‍ت‍اب‌، ۱۳۵۷-
T.Tierney
 
ناشر:
م‍ح‍م‍د طاه‍ری‌، ف‍اطم‍ه‌ داودی‌
ک‍ت‍اب‌ آب‍ان‌
Charles Scribner's Sons,
م‍رک‍ب‌ س‍پ‍ی‍د
UXL,
Thomson Pub.
Gale Group Inc.
Kogan Page,
Berg,
Lawrence Erlbaum Associates, Publishers,
Thames & Hudson
St. James Press,
ج‍م‍ال‌ ه‍ن‍ر
Dover Inc.
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب لاتین
 
 
FASHION AND SURREALISM
Martin,Richard ؛  U.S.A. Thames & Hudson   ، 1987
شماره راهنما: ‭XN‬,‭600‬,‭M2F5‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب لاتین
 
 
Fashion brands
Tungate, Mark,1967- ؛  Sterling, Va. Kogan Page,   ، 2005
شماره راهنما: ‭HD‬,‭9940‬,‭.A2,T86‬,‭2005‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب لاتین
 
 
Mediating the human body
Mahwah, N.J. Lawrence Erlbaum Associates, Publishers,   ، 2003
شماره راهنما: ‭GN‬,‭298‬,‭.M44‬,‭2003‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب لاتین
 
 
The clothed body
Calefato, Patrizia. ؛  Oxford ; New York Berg,   ، 2004
شماره راهنما: ‭GT‬,‭525‬,‭.C3613‬,‭2004‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب لاتین
 
 
Encyclopedia of clothing and fashion
Farmington Hills, MI Charles Scribner's Sons,   ، c2005
شماره راهنما: ‭GT‬,‭507‬,‭.E53‬,‭2005‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب لاتین
 
 
Fashion, costume, and culture
Pendergast, Sara. ؛  Detroit UXL,   ، 2003-2004
شماره راهنما: ‭GT‬,‭511‬,‭.P46‬,‭2004‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب لاتین
 
 
Contemporary fashion
Detroit St. James Press,   ، c2002
شماره راهنما: ‭TT‬,‭505‬,‭.A1,C66‬,‭2002‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب لاتین
 
 
Encyclopedia of Clothing and Fashion, Vol. 1, Academic Dress to Eyeglasses
V.Steele ؛  Thomson Pub.   ، 2005
شماره راهنما: ‭G‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب لاتین
 
 
Encyclopedia of Clothing and Fashion, Vol. 2, Fads to Nylon
V.Steele ؛  Thomson Pub.   ، 2005
شماره راهنما: ‭G‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب لاتین
 
 
Encyclopedia of Clothing and Fashion, Vol. 3, Occult Dress to Zoran, Index
V.Steele ؛  Thomson Pub.   ، 2005
شماره راهنما: ‭G‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب لاتین
 
 
Fashion, Costume, and Culture, Clothing, Headwear, Body Decorations,..., Vol. 1, The Ancient World
K.Passmore ؛  Gale Group Inc.   ، 2004
شماره راهنما: ‭G‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب لاتین
 
 
Medieval Fashions
T.Tierney ؛  Dover Inc.   ، 1998
شماره راهنما: ‭G‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب لاتین
 
 
Renaissance Fashions
T.Tierney ؛  Dover Inc.   ، 2000
شماره راهنما: ‭G‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب لاتین
 
 
Fashion, costume, and culture
Pendergast, Sara ؛  Detroit UXL,   ، 2003-2004
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
سیری در مد و لباس دوره قاجار
مبینی ، مهتاب ، ۱۳۵۷- ؛  تهران bتلفن ناشر : ۲۲۰۵۲۲۵۷،آدرس ناشر :جردن ،بالاتر از بلوار ناهید،بن بست شاهرخ ،ساختمان شاهرخ ،طبقه ۲ ،واحد۲۰۱ مرکب سپید   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۳۱۵،/‌پ۹۳،‌م۲‬,‭۱۳۹۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
طراحی فیگوراتیو و لباس زنانه
درودی ، الیزابتا ؛  تهران کتاب آبان   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ‭TT‬,‭۵۰۹‬,‭د۴ط۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
طراحی فیگوراتیو و لباس مردانه :روش طراحی آناتومی چهره و بدن و ژست ها با انواع لباس
درودی ، الیزابتا ؛  تهران کتاب آبان   ، ۱۳۹۷
شماره راهنما: ‭TT‬,‭۵۰۹‬,‭د۴ط۴۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
بازاریابی مد :بیشتر بفروشید
لوبون ، کارولین ؛  تهران جمال هنر   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۴۳۸‬,‭‌ل۹‌ب۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
رسانه ها، شبکه های اجتماعی و مدگرایی
طاهری ، محمد،۱۳۵۱ مرداد- ؛  کرج محمد طاهری ، فاطمه داودی   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ‭P‬,‭۹۱‬,‭ط۲ر۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای مشاغل هنر-صنعت پوشاک
براون ، کارول ، ۱۹۷۳ - م ؛  تهران جمال هنر   ، ۱۳۹۷
شماره راهنما: ‭TT‬,‭۵۰۷‬,‭‌ب۴ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک