کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : Erlbaum,
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
Conflict management
Educational leadership United States
Data mining
Social justice
SPSS for Windows
Creative thinking
Alzheimer's disease
Creation (Literary, artistic, etc.)
Global Leadership and Organizational Behavior Effectiveness Research Program
Technological innovations
Decision making
Education, Cooperative- Research
International business enterprise
Public relations
Organizational behavior- Psychological aspects
Employment tests- Design and construction
Organizational behavio
Thematic Apperception Test
Organizational behavior
Creative ability in business
 
پدیدآور:
oVardi, Yoav,1944-
Starko, Alane J.
Bringsjord, Selmer.
Leech, Nancy L.
Smith, Ronald D.,1948-
Thornton, George C.,1940-
 
ناشر:
Lawrence Erlbaum Associates,
Erlbaum,
Lawrence Erlbaum,
L. Erlbaum Publishers,
L. Erlbaum,
Lawrence Erlbaum Associates, Publishers,
L. Erlbaum Associates,
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب لاتین
 
 
Image theory
Mahwah, N.J. Erlbaum,   ، c1998
شماره راهنما: ‭HD‬,‭30.23‬,‭.I353‬,‭1998‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب لاتین
 
 
Path dependence and creation
Mahwah, N.J. Lawrence Erlbaum Associates,   ، 2001
شماره راهنما: ‭T‬,‭173.8‬,‭.P37‬,‭2001‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب لاتین
 
 
Social influences on ethical behavior in organizations
Mahwah, N.J. Lawrence Erlbaum Associates,   ، 2001
شماره راهنما: ‭HD‬,‭58.7‬,‭.S637‬,‭2001‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب لاتین
 
 
Handbook of organizational creativity
New York Lawrence Erlbaum Associates,   ، c2008
شماره راهنما: ‭HD‬,‭53‬,‭.H357‬,‭2008‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب لاتین
 
 
A handbook of clinical scoring systems for thematic apperceptive techniques
New York, N.Y. Lawrence Erlbaum Associates,   ، c2008
شماره راهنما: ‭BF‬,‭698.8‬,‭.T5,H36‬,‭2008‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب لاتین
 
 
Handbook of research in international human resources
New York Lawrence Erlbaum Associates,   ، 2007
شماره راهنما: ‭HF‬,‭5549.5‬,‭.E45,H363‬,‭2007‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب لاتین
 
 
The psychology of conflict and conflict management in organizations
New York ;London Lawrence Erlbaum Associates,   ، c2008
شماره راهنما: ‭HD‬,‭42‬,‭.P79‬,‭2008‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب لاتین
 
 
Social development, social inequalities, and social justice
New York L. Erlbaum Associates,   ، c2008
شماره راهنما: ‭HM‬,‭671‬,‭.S59‬,‭2008‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب لاتین
 
 
Culture and leadership across the world
Mahwah, N.J. Lawrence Erlbaum Associates,   ، 2007
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب لاتین
 
 
SPSS for intermediate statistics
Leech, Nancy L. ؛  Mahwah, N.J. Lawrence Erlbaum,   ، c2005
شماره راهنما: ‭HA‬,‭32‬,‭.L444‬,‭2005‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب لاتین
 
 
Artificial intelligence and literary creativity
Bringsjord, Selmer. ؛  Mahwah, N.J. L. Erlbaum Associates,   ، c2000
شماره راهنما: ‭BF‬,‭408‬,‭.B773‬,‭2000‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب لاتین
 
 
The clinical management of early Alzheimer's disease
Mahwah, N.J. Erlbaum,   ، 2003
شماره راهنما: ‭RC‬,‭523‬,‭.C575‬,‭2003‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب لاتین
 
 
The handbook of data mining
Mahwah, N.J. Lawrence Erlbaum Associates, Publishers,   ، 2003
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.9‬,‭.D343,H385‬,‭2003‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب لاتین
 
 
Misbehavior in organizations
oVardi, Yoav,1944- ؛  Mahwah, N.J. L. Erlbaum,   ، 2004
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب لاتین
 
 
Developing organizational simulations
Thornton, George C.,1940- ؛  Mahwah, N.J. L. Erlbaum Associates,   ، 2004
شماره راهنما: ‭HF‬,‭5549.5‬,‭.E5,T48‬,‭2004‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب لاتین
 
 
Creativity in the classroom
Starko, Alane J. ؛  Mahwah, NJ L. Erlbaum Associates,   ، c2005
شماره راهنما: ‭LB‬,‭1062‬,‭.S77‬,‭2005‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب لاتین
 
 
Current issues in school leadership
Mahwah, N.J. L. Erlbaum Associates,   ، 2005
شماره راهنما: ‭LB‬,‭2805‬,‭.C857‬,‭2005‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب لاتین
 
 
Emotions in organizational behavior
Mahwah, N.J. Lawrence Erlbaum Associates,   ، 2005
شماره راهنما: ‭HD‬,‭58.7‬,‭.E438‬,‭2005‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب لاتین
 
 
Handbook for research in cooperative education and internships /
Mahwah, N.J. L. Erlbaum Publishers,   ، 2004
شماره راهنما: ‭LC‬,‭1049‬,‭.H36‬,‭2003‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب لاتین
 
 
Strategic planning for public relations
Smith, Ronald D.,1948- ؛  Mahwah, N.J. Lawrence Erlbaum Associates,   ، c2005
شماره راهنما: ‭HM‬,‭1221‬,‭.S77‬,‭2005‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9