کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : Environmental la
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
Ecosystem managemen
Environmental la
Environmental polic
 
پدیدآور:
Moran, Terence.
Miller, Christopher,1948-
International Conference on Environmentally Sustainable Development(5th :1997 :World Bank and George Washington University)
United Kingdom Environmental Law Association.Conference(2001 :Cardiff, Wales)
Sagoff, Mark.
Manheim, Frank T.
 
ناشر:
AEI,
Cambridge University Press,
Routledge,
Edward Elgar,
World Bank,
Springer,
Cavendish,
E & FN Spon,
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب لاتین
 
 
Economics, ethics and the environment
United Kingdom Environmental Law Association.Conference(2001 :Cardiff, Wales) ؛  London Cavendish,   ، 2002
شماره راهنما: ‭KD‬,‭3372‬,‭.U55‬,‭2002‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب لاتین
 
 
The conflict over environmental regulation in the United States
Manheim, Frank T. ؛  New York Springer,   ، c2009
شماره راهنما: ‭KF‬,‭3775‬,‭.M37324‬,‭2009‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب لاتین
 
 
The economy of the earth
Sagoff, Mark. ؛  Cambridge ;New York Cambridge University Press,   ، 2008
شماره راهنما: ‭HC‬,‭110‬,‭.E5,S34‬,‭2008‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب لاتین
 
 
EU climate change policy
Cheltenham, UK ;Northampton, MA Edward Elgar,   ، c2006
شماره راهنما: ‭KJE‬,‭6242‬,‭.E9‬,‭2006‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب لاتین
 
 
Environmental rights
Miller, Christopher,1948- ؛  London ;New York Routledge,   ، 1998
شماره راهنما: ‭KD‬,‭3372‬,‭.M55‬,‭1998‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب لاتین
 
 
Legal competence in environmental health
Moran, Terence. ؛  London ;New York E & FN Spon,   ، 1997
شماره راهنما: ‭KD‬,‭3359‬,‭.M67‬,‭1997‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب لاتین
 
 
Partnerships for global ecosystem management
International Conference on Environmentally Sustainable Development(5th :1997 :World Bank and George Washington University) ؛  Washington, D.C. World Bank,   ، c1999
شماره راهنما: ‭QH‬,‭75‬,‭.A1,I54,1997a‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب لاتین
 
 
Benefit-cost analysis in environmental, health, and safety regulation
Washington, D.C. AEI,   ، 1996
شماره راهنما: ‭KF‬,‭3775‬,‭.Z9,B46‬,‭1996‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک