کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍ح‍ل‌ ن‍ش‍ر : Englewood Cliffs, N.J.
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
Data structures (Computer science)
Computer organization
IBM Personal Computer
Electronic digital computers -- Programming
UNIX (Computer operating system)
Motorola 68000 (Microprocessor)
C (Computer program language)
Computer architecture
Systems programming (Computer science)
Graph theory
Programming languages (Electronic computers)
Accounting
Programming languages(Electronic computers)
BASIC (Computer program language)
Computer interfaces
Systems software
UNIX (Computer file)
AutoCAD (Computer file)
 
پدیدآور:
Steiner, John P
lipschtuz, seymour
Marcellus, Daniel H
Lipovski, G. Jack.
Beams, Floyd A
Meyer, Bertrand, 1950-
Langholz, Gideon.
Horngren, Charles T., 1926-
Tanenbaum, Andrew S. , 1944-
McHugh, James A.
Pratt,Terrence W
Nakamura, Shoichiro
Wilcox, Alan D.1943-
Kernighan, Brian W
Royer, Jeffrey P.
Biggerstaff, Ted J
Andleigh, Prabhat K.
Dix, Mark, 1948-
Mano, M. Morris, 1927-
 
ناشر:
PTR Prentice Hall
Prentice Hall
Prentice-Hall
Prentice- Hall
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3      
1  
کتاب لاتین
 
 
Algorithmic graph theory
McHugh, James A. ؛  Englewood Cliffs, N.J. Prentice- Hall   ، 1990
شماره راهنما: ‭QA‬,‭166‬,‭M39‬,‭1990‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب لاتین
 
 
Applied numerical methods in C
Nakamura, Shoichiro ؛  Englewood Cliffs, N.J. PTR Prentice Hall   ، 1993
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76/73‬,‭C15N35‬,‭1993‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب لاتین
 
 
Computer system architecture
Mano, M. Morris, 1927- ؛  Englewood Cliffs, N.J Prentice Hall   ، 1993
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76/9‬,‭A73M36‬,‭1993‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب لاتین
 
 
Structured computer organization
Tanenbaum, Andrew S. , 1944- ؛  Englewood Cliffs, N.J. Prentice- Hall   ، 1999
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76/6‬,‭T38‬,‭1999‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب لاتین
 
 
Systems software tools
Biggerstaff, Ted J ؛  Englewood Cliffs, N.J Prentice-Hall   ، 1986
شماره راهنما: ‭AQ‬,‭76/754‬,‭B52‬,‭1986‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب لاتین
 
 
Discovering AutoCAD release 14
Dix, Mark, 1948- ؛  Englewood Cliffs, N.J Prentice Hall   ، 1999
شماره راهنما: ‭T385‬,‭1999‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب لاتین
 
 
Handbook of software and hardware interfacing for IBM PCs
Royer, Jeffrey P. ؛  Englewood Cliffs, N.J. Prentice-Hall   ، 1987
شماره راهنما: ‭AQ‬,‭76/8‬,‭I2R69‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب لاتین
 
 
Introduction to the theory of programming languages
Meyer, Bertrand, 1950- ؛  Englewood Cliffs, N.J. Prentice- Hall   ، 1990
شماره راهنما: ‭AQ‬,‭76/7‬,‭M49‬,‭1990‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب لاتین
 
 
Elements of computer organization
Langholz, Gideon. ؛  Englewood Cliffs, N.J. Prentice Hall   ، 1989
شماره راهنما: ‭AQ‬,‭76/9‬,‭C643L36‬,‭1989‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب لاتین
 
 
Programming Languages:design and implementation
Pratt,Terrence W ؛  Englewood Cliffs,N.J Prentice-Hall   ، 1996
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76/7‬,‭P7‬,‭1996‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب لاتین
 
 
Single- and multiple-chip microcomputer interfacing
Lipovski, G. Jack. ؛  Englewood Cliffs, N.J. Prentice-Hall   ، 1988
شماره راهنما: ‭KT‬,‭7887/5‬,‭L56‬,‭1988‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب لاتین
 
 
UNIX systems architecture
Andleigh, Prabhat K. ؛  Englewood Cliffs, N.J. Prentice Hall   ، 1990
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76/76‬,‭O63A534‬,‭1990‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب لاتین
 
 
The UNIX programming environment
Kernighan, Brian W ؛  Englewood Cliffs, N.J Prentice-Hall   ، 1984
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76/6‬,‭K495‬,‭1984‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب لاتین
 
 
The standard BASIC dictionary for programming
Steiner, John P ؛  Englewood Cliffs, N.J Prentice-Hall   ، 1984
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76/73‬,‭B3S83‬,‭1984‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب لاتین
 
 
Systems programming for small computers
Marcellus, Daniel H ؛  Englewood Cliffs, N.J Prentice-Hall   ، 1984
شماره راهنما: ‭AQ‬,‭76/6‬,‭M3583‬,‭1984‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب لاتین
 
 
theory and problems of Data structures
lipschtuz, seymour ؛  Englewood Cliffs, N.J Prentice Hall   ، 1994
شماره راهنما: ‭AQ‬,‭76/9‬,‭D35L57‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب لاتین
 
 
UNIX system user's manual
Englewood Cliffs, N.J Prentice-Hall   ، 1986
شماره راهنما: ‭AQ‬,‭76/76‬,‭O63U556‬,‭1986‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب لاتین
 
 
<68000=sexty eight thoushent> microcomputer systems: designing and troubleshooting
Wilcox, Alan D.1943- ؛  Englewood Cliffs, N.J. Prentice-Hall   ، 1987
شماره راهنما: ‭AQ‬,‭76/8‬,‭M6895W55‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب لاتین
 
 
Introduction to financial accounting
Horngren, Charles T., 1926- ؛  Englewood Cliffs, N.J Prentice Hall   ، 1996
شماره راهنما: ‭HF‬,‭5635‬,‭H813‬,‭1996‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب لاتین
 
 
Advanced accounting
Beams, Floyd A ؛  Englewood Cliffs, N.J Prentice Hall   ، 1999
شماره راهنما: ‭HF‬,‭5635‬,‭B41517‬,‭1999‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3