کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : Elias, Stephen.
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
Bankruptcy United States Popular works
Trademark
Internet domain names
Intellectual property United States Popular works
Intellectual propert
Legal research United States
 
پدیدآور:
Stim, Richard.
Elias, Stephen.
 
ناشر:
Nolo.com,
Nolo,
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب لاتین
 
 
Trademark
Elias, Stephen. ؛  Berkeley, CA Nolo,   ، 2007
شماره راهنما: ‭KF‬,‭3180‬,‭.Z9,E43‬,‭2007‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب لاتین
 
 
Domain names
Elias, Stephen. ؛  Berkeley, CA Nolo.com,   ، 2000
شماره راهنما: ‭TK‬,‭5105.875‬,‭.I57,E43‬,‭2000‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب لاتین
 
 
Legal research
Elias, Stephen. ؛  Berkeley, CA Nolo,   ، 2009
شماره راهنما: ‭KF‬,‭242‬,‭.A1,E43‬,‭2009‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب لاتین
 
 
Chapter 13 bankruptcy
Elias, Stephen. ؛  Berkeley, CA Nolo,   ، 2006
شماره راهنما: ‭KF‬,‭1524.6‬,‭.L46‬,‭2006‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب لاتین
 
 
Patent, copyright & trademark
Elias, Stephen. ؛  Berkeley, CA Nolo,   ، 2003
شماره راهنما: ‭KF‬,‭2980‬,‭.E44‬,‭2003‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب لاتین
 
 
Patent, copyright & trademark
Elias, Stephen. ؛  Berkeley, CA Nolo,   ، 2004
شماره راهنما: ‭KF‬,‭2980‬,‭.E44‬,‭2004‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب لاتین
 
 
Patent, copyright & trademark
Stim, Richard. ؛  Berkeley, Calif. Nolo,   ، 2006
شماره راهنما: ‭KF‬,‭2980‬,‭.E44‬,‭2006‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک