کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : Electronic funds transfers
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
Social Sciences
Electronic funds transfers
 
پدیدآور:
D.Burchell
P.S.Turner,D.B.Wunnicke
Turner, Paul S.
Terplan, Kornel.
Radu, Cristian.
O'Mahony, Donal,1961-
K.Terplan
D.OMahony
C.Radu
 
ناشر:
CRC Press,
Wiley Inc.
CRC Press
Wiley,
O'Reilly Media Inc.
Artech House,
Artech House Inc.
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب لاتین
 
 
Electronic payment systems for e-commerce
O'Mahony, Donal,1961- ؛  Boston Artech House,   ، c2001
شماره راهنما: ‭HG‬,‭1710‬,‭.O45‬,‭2001‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب لاتین
 
 
Implementing electronic card payment systems
Radu, Cristian. ؛  Boston Artech House,   ، c2003
شماره راهنما: ‭HG‬,‭1710‬,‭.R33‬,‭2003‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب لاتین
 
 
Electronic bill presentment and payment
Terplan, Kornel. ؛  Boca Raton, [Fla.] CRC Press,   ، c2003
شماره راهنما: ‭HG‬,‭1710‬,‭.T47‬,‭2003‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب لاتین
 
 
Electronic payment systems for e-commerce
O'Mahony, Donal,1961- ؛  Boston Artech House,   ، c2001
شماره راهنما: ‭HG‬,‭1710‬,‭.O45‬,‭2001‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب لاتین
 
 
Electronic Bill Presentment and Payment
K.Terplan ؛  CRC Press   ، 2003
شماره راهنما: ‭H‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب لاتین
 
 
Electronic Payment Systems for Ecommerce
D.OMahony ؛  Artech House Inc.   ، 2001
شماره راهنما: ‭H‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب لاتین
 
 
Implementing Electronic Card Payment Systems
C.Radu ؛  Artech House Inc.   ، 2003
شماره راهنما: ‭H‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب لاتین
 
 
Managing the Risks of Payments Systems
P.S.Turner,D.B.Wunnicke ؛  Wiley Inc.   ، 2003
شماره راهنما: ‭H‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب لاتین
 
 
PayPal Hacks
D.Burchell ؛  O'Reilly Media Inc.   ، 2004
شماره راهنما: ‭H‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب لاتین
 
 
Managing the risks of payment systems
Turner, Paul S. ؛  Hoboken, N.J. Wiley,   ، c2003
شماره راهنما: ‭HG‬,‭1710‬,‭.T87‬,‭2003‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک