کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : Electronic digital computers -- Programming
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
Abstract data types (Computer science)
Electronic digital computers -- Programming
Electronic digital computers - Programming
Programming languages (electronic computers)
UNIX (Computer file)
 
پدیدآور:
, Thomas H
Hoare, C. A. R.
Hille, Reinhold Friedrich, 1938-
Watt, David Anthony
Kernighan, Brian W
Gear, C. William
Tanenbaum, Andrew S. , 1944-
 
ناشر:
Prentice-Hall
McGraw-Hill
Wiley
Prentice- Hall
Prentice Hall International
MIT Press ; New York : McGraw-Hill
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب لاتین
 
 
Computer organization and programming
Gear, C. William ؛  New York McGraw-Hill   ، 1980
شماره راهنما: ‭AQ‬,‭76/6‬,‭G38‬,‭1980‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب لاتین
 
 
Communicating sequential processes
Hoare, C. A. R. ؛  Englewood Cliffs Prentice Hall International   ، 1985
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76/6‬,‭H57‬,‭1985‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب لاتین
 
 
Structured computer organization
Tanenbaum, Andrew S. , 1944- ؛  Englewood Cliffs, N.J. Prentice- Hall   ، 1999
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76/6‬,‭T38‬,‭1999‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب لاتین
 
 
Data abstraction and program development using Pascal
Hille, Reinhold Friedrich, 1938- ؛  New York Prentice-Hall   ، 1988
شماره راهنما: ‭AQ‬,‭76/9‬,‭A23H55‬,‭1988‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب لاتین
 
 
The UNIX programming environment
Kernighan, Brian W ؛  Englewood Cliffs, N.J Prentice-Hall   ، 1984
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76/6‬,‭K495‬,‭1984‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب لاتین
 
 
Introduction to algorithms
, Thomas H ؛  Cambridge, Mass MIT Press ; New York : McGraw-Hill   ، 2001
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76/9‬,‭C6A4‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب لاتین
 
 
Programming language Design Concepts
Watt, David Anthony ؛  England Wiley   ، 2004
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب لاتین
 
 
Introduction to algorithms
, Thomas H ؛  Cambridge, Mass MIT Press ; New York : McGraw-Hill   ، 2009
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76/9‬,‭C6A41‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب لاتین
 
 
Introduction to algorithms (CLRS)
, Thomas H ؛  Cambridge, Mass MIT Press ; New York : McGraw-Hill   ، 2001
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب لاتین
 
 
Structured computer organization
Tanenbaum, Andrew S. , 1944- ؛  Englewood Cliffs, N.J. Prentice- Hall   ، 1976
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76/6‬,‭T35‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک