کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : Edward Elgar,
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
Liberalism
Construction industr
United State
Environmental economics
Law and economics
Job stress
Sustainable development
Creative ability in science
Economic
Environmental policy
Information technolog
Institutional economics
Technological innovations
Organizational behavior
Economic developmen
Economic anthropology
 
پدیدآور:
Magalh?aes, Rodrigo,1950-
Aronsson, Thomas,1963-
Finus, Michael,1965-
Zerbe, Richard O.
Miozzo, Marcela,1963-
Vatn, Arild.
European Society for the History of Economic Thought.Conference(5th :2001 :Darmstadt, Germany)
 
ناشر:
Edward Elgar Pub.,
Edward Elgar,
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب لاتین
 
 
Economic efficiency in law and economics
Zerbe, Richard O. ؛  Cheltenham, UK ;Northampton, MA Edward Elgar,   ، 2001
شماره راهنما: ‭K‬,‭487‬,‭.E3,Z47‬,‭2001‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب لاتین
 
 
Game theory and international environmental cooperation
Finus, Michael,1965- ؛  Cheltenman, UK ;Northampton, MA Edward Elgar,   ، c2001
شماره راهنما: ‭HD‬,‭75.6‬,‭.F56‬,‭2001‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب لاتین
 
 
A modern reader in institutional and evolutionary economics
Northampton, Mass. Edward Elgar Pub.,   ، c2002
شماره راهنما: ‭HB‬,‭99.5‬,‭.M63‬,‭2002‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب لاتین
 
 
Global warming and the American economy
Northampton, MA Edward Elgar Pub.,   ، 2001
شماره راهنما: ‭HC‬,‭106.8‬,‭.G594‬,‭2001‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب لاتین
 
 
Negotiating environmental change
Cheltenham, UK ;Northampton, MA Edward Elgar,   ، c2003
شماره راهنما: ‭GE‬,‭170‬,‭.N436‬,‭2003‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب لاتین
 
 
Welfare measurement in imperfect markets
Aronsson, Thomas,1963- ؛  Northhampton, MA Edward Elgar Pub.,   ، 2004
شماره راهنما: ‭HD‬,‭75.6‬,‭.A764‬,‭2004‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب لاتین
 
 
The Elgar companion to economics and philosophy
Northhampton, MA Edward Elgar Pub.,   ، 2004
شماره راهنما: ‭HB‬,‭72‬,‭.E44‬,‭2004‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب لاتین
 
 
The trust process in organizations
Cheltenham, UK ;Northampton, MA Edward Elgar,   ، c2003
شماره راهنما: ‭HD‬,‭58.7‬,‭.T744‬,‭2003‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب لاتین
 
 
Institutions and the environment
Vatn, Arild. ؛  Cheltenham, UK ;Northampton, MA Edward Elgar Pub.,   ، c2005
شماره راهنما: ‭HC‬,‭79‬,‭.E5,V2935‬,‭2005‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب لاتین
 
 
A handbook of economic anthropology
Cheltenham, UK ;Northhampton, MA Edward Elgar,   ، c2005
شماره راهنما: ‭GN‬,‭448‬,‭.H36‬,‭2005‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب لاتین
 
 
Innovation and institutions
Cheltenham, UK ;Northampton, MA Edward Elgar,   ، c2005
شماره راهنما: ‭HC‬,‭79‬,‭.T4,I5458‬,‭2005‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب لاتین
 
 
Organizational knowledge and technology
Magalh?aes, Rodrigo,1950- ؛  Cheltenham, UK ;Northampton, MA Edward Elgar,   ، c2004
شماره راهنما: ‭HD‬,‭30.2‬,‭.M337‬,‭2004‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب لاتین
 
 
Political events and economic ideas
European Society for the History of Economic Thought.Conference(5th :2001 :Darmstadt, Germany) ؛  Cheltenham, UK ;Northhampton, MA Edward Elgar Pub.,   ، c2004
شماره راهنما: ‭HB‬,‭74‬,‭.P65,E94‬,‭2004‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب لاتین
 
 
Stakeholders, the environment, and society
Cheltenham, UK ;Northampton, MA Edward Elgar,   ، c2004
شماره راهنما: ‭HC‬,‭79‬,‭.E5,S8635‬,‭2004‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب لاتین
 
 
Creative knowledge environments
Northhampton, MA Edward Elgar Pub.,   ، c2004
شماره راهنما: ‭Q‬,‭172.5‬,‭.C74,C73‬,‭2004‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب لاتین
 
 
Innovation in construction
Miozzo, Marcela,1963- ؛  Cheltenham, UK ;Northampton, MA Edward Elgar Pub.,   ، c2004
شماره راهنما: ‭HD‬,‭9715‬,‭.E82,M56‬,‭2004‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب لاتین
 
 
Research companion to organizational health psychology
Cheltenham, UK ;Northampton, MA Edward Elgar,   ، 2005
شماره راهنما: ‭RC‬,‭967.5‬,‭.R47‬,‭2005‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب لاتین
 
 
System innovation and the transition to sustainability
Cheltenham, UK ;Northhampton, MA, USA Edward Elgar,   ، c2004
شماره راهنما: ‭HC‬,‭79‬,‭.E5,S967‬,‭2004‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب لاتین
 
 
Eco-efficiency, regulation, and sustainable business
Cheltenham, UK ;Northampton, MA Edward Elgar,   ، c2004
شماره راهنما: ‭HC‬,‭79‬,‭.E5,E2163‬,‭2004‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب لاتین
 
 
The rise of the market
Cheltenham, UK ;Northampton, MA, USA Edward Elgar,   ، c2004
شماره راهنما: ‭HB‬,‭95‬,‭.R565‬,‭2004‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9