کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : Economic developmen
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
Community developmen
Technological innovation
Environmental economics
Educatio
Sustainable development
Developing countrie
Economic
Human ecology
Human ecolog
Latin Americ
Environmental polic
Economic developmen
 
پدیدآور:
Ekins, Paul.
Aronsson, Thomas,1963-
Booth, Douglas E.
Lipsey, Richard G.,1928-
Asafu-Adjaye, John.
Craig, David,1961-
Wiesner Duraan, Eduardo.
Marshall, Katherine,1947-
Adam, Barbara,1945-
 
ناشر:
Routledge,
Oxford University Press,
OECD Publishing,
Brill,
Springer,
New York ; Routledge,
Edward Elgar Pub.,
Edward Elgar,
Earthscan,
World Bank,
World Scientific,
OECD,
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب لاتین
 
 
Welfare measurement in imperfect markets
Aronsson, Thomas,1963- ؛  Northhampton, MA Edward Elgar Pub.,   ، 2004
شماره راهنما: ‭HD‬,‭75.6‬,‭.A764‬,‭2004‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب لاتین
 
 
Human rights and the environment
London ;Sterling, VA Earthscan,   ، 2002
شماره راهنما: ‭HD‬,‭75.6‬,‭.H86‬,‭2002‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب لاتین
 
 
OECD environmental strategy
Paris OECD,   ، 2004
شماره راهنما: ‭GE‬,‭190‬,‭.O43,O43‬,‭2004‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب لاتین
 
 
Economic transformations
Lipsey, Richard G.,1928- ؛  Oxford ;New York Oxford University Press,   ، 2005
شماره راهنما: ‭HC‬,‭79‬,‭.T4,L57‬,‭2005‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب لاتین
 
 
Development beyond neoliberalism?
Craig, David,1961- ؛  Abingdon, Oxon New York ; Routledge,   ، 2006
شماره راهنما: ‭HD‬,‭82‬,‭.C65‬,‭2006‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب لاتین
 
 
Development and faith
Marshall, Katherine,1947- ؛  Washington D.C. World Bank,   ، c2007
شماره راهنما: ‭HD‬,‭82‬,‭.M369‬,‭2007‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب لاتین
 
 
Explorations in environmental and natural resource economics
Cheltenham, UK ;Northampton, MA Edward Elgar Pub.,   ، c2006
شماره راهنما: ‭HD‬,‭75.6‬,‭.E99‬,‭2006‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب لاتین
 
 
The political economy of macroeconomic policy reform in Latin America
Wiesner Duraan, Eduardo. ؛  Cheltenham, UK ;Northampton, MA Edward Elgar,   ، c2008
شماره راهنما: ‭HC‬,‭125‬,‭.W485‬,‭2008‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب لاتین
 
 
New tools of economic dynamics
Berlin ;New York Springer,   ، c2005
شماره راهنما: ‭HB‬,‭135‬,‭.N485‬,‭2005‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب لاتین
 
 
Globalization and the environment
Leiden ;Boston Brill,   ، 2006
شماره راهنما: ‭HD‬,‭75.6‬,‭.G57‬,‭2006‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب لاتین
 
 
Natural resources and pro-poor growth
Paris OECD Publishing,   ، c2008
شماره راهنما: ‭HC‬,‭85‬,‭.N355‬,‭2008‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب لاتین
 
 
Environmental economics for non-economists
Asafu-Adjaye, John. ؛  Singapore ;Hackensack, N.J. World Scientific,   ، c2005
شماره راهنما: ‭HC‬,‭79‬,‭.E5,A83‬,‭2005‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب لاتین
 
 
Environmental economics for non-economists
Asafu-Adjaye, John. ؛  Singapore ;Hackensack, N.J. World Scientific,   ، c2005
شماره راهنما: ‭HC‬,‭79‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب لاتین
 
 
Liberation ecologies
London ;New York Routledge,   ، 1996
شماره راهنما: ‭GF‬,‭900‬,‭.L52‬,‭1996‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب لاتین
 
 
Timescapes of modernity
Adam, Barbara,1945- ؛  London :New York Routledge,   ، 1998
شماره راهنما: ‭GF‬,‭98‬,‭.A33‬,‭1998‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب لاتین
 
 
Integrating environment and economy
London ;New York Routledge,   ، 2000
شماره راهنما: ‭HC‬,‭79‬,‭.E5,I5177‬,‭2000‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب لاتین
 
 
The environmental consequences of growth
Booth, Douglas E. ؛  London ;New York Routledge,   ، 1998
شماره راهنما: ‭HD‬,‭75.6‬,‭.B66‬,‭1998‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب لاتین
 
 
Economic growth and environmental sustainability
Ekins, Paul. ؛  London :New York Routledge,   ، 2000
شماره راهنما: ‭HD‬,‭75.6‬,‭.E36‬,‭2000‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب لاتین
 
 
Education and training for development in East Asia
London ;New York Routledge,   ، 1999
شماره راهنما: ‭LC‬,‭67‬,‭.A78,E38‬,‭1999‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب لاتین
 
 
Anthropological perspectives on local development
London ;New York Routledge,   ، 1998
شماره راهنما: ‭HN‬,‭49‬,‭.C6,A57‬,‭1998‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2