کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : E. Elgar Pub.,
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
Management information systems- Research
World Trade Organizatio
Schumpeter, Joseph Alois, 1883-1950
Free trad
 
پدیدآور:
Reisman, David A.
Howcroft, Debra.
 
ناشر:
E. Elgar Pub.,
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب لاتین
 
 
The World Trade Organization in the new global economy
Cheltenham, UK ;Northampton, MA, USA E. Elgar Pub.,   ، c2001
شماره راهنما: ‭HF‬,‭1385‬,‭.W67‬,‭2001‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب لاتین
 
 
Trade and environment
Cheltenham, UK ;Northampton, Mass. E. Elgar Pub.,   ، c2005
شماره راهنما: ‭HF‬,‭2040.7‬,‭.T73‬,‭2005‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب لاتین
 
 
Handbook of critical information systems research
Howcroft, Debra. ؛  Northampton, Mass. E. Elgar Pub.,   ، 2005
شماره راهنما: ‭T‬,‭58.6‬,‭.H683‬,‭2005‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب لاتین
 
 
Schumpeter's market
Reisman, David A. ؛  Cheltenham, UK ; Northhampton, MA, USA E. Elgar Pub.,   ، c2004
شماره راهنما: ‭HB‬,‭119‬,‭.S35,R44‬,‭2004‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک