کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : Dorf, Richard C.
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
Feedback control systems
Ain123
Electric power system
Electrical engineering
 
پدیدآور:
Dorf, Richard C.
 
ناشر:
CRC/Taylor & Francis,
Addison-Wesley
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب لاتین
 
 
Modern control systems
Dorf, Richard C. ؛  Reading, Mass. Addison-Wesley   ، 1989
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭216‬,‭D67‬,‭1989‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب لاتین
 
 
Handbook Of Engineeringing tables
Dorf, Richard C. ؛ 
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب لاتین
 
 
Engineering The Handbook
Dorf, Richard C. ؛ 
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب لاتین
 
 
The electrical engineering handbook
Boca Raton, FL CRC/Taylor & Francis,   ، 2006
شماره راهنما: ‭TK‬,‭145‬,‭.E435‬,‭2006‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب لاتین
 
 
The electrical engineering handbook
Boca Raton, FL CRC/Taylor & Francis,   ، 2006
شماره راهنما: ‭TK‬,‭1001‬,‭.E44‬,‭2006‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک