کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : Date, C. J.
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
Relational databases
پ‍ای‍گ‍اه‍ای‌ اطلاع‍ات‍ی‌ -- م‍دی‍ری‍ت‌
Database management
Science
 
پدیدآور:
دی‍ت‌، س‍ی‌.ج‍ی‌.،۱۹۴۱J.C. -،etaD
C.J.Date
Date, C. J.
 
ناشر:
Addison-Wesley Pub. Co.
O'Reilly Media Inc.
Addison-Wesley
Apress Pub.
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ ب‍اغ‍ان‍ی‌: خ‍راس‍ان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
سیستمهای بانک اطلاعاتی
دیت ، سی .جی .،۱۹۴۱J.C. -،etaD ؛  مشهد موسسه فرهنگی انتشاراتی باغانی : خراسان   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭د۹‌س۹‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب لاتین
 
 
Relational database : writings, 1984-1997
Date, C. J. ؛  Reading, Mass. Addison-Wesley   ، 1998
شماره راهنما: ‭AQ‬,‭76/9‬,‭D3D3727‬,‭1998‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب لاتین
 
 
Introduction to Database Systems
Date, C. J. ؛  Reading, Mass. Addison-Wesley Pub. Co.   ، 1995
شماره راهنما: ‭AQ‬,‭76/9‬,‭D37‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب لاتین
 
 
Database in Depth
C.J.Date ؛  O'Reilly Media Inc.   ، 2005
شماره راهنما: ‭Q‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب لاتین
 
 
Date on Database, Writings 2000, 2006
C.J.Date ؛  Apress Pub.   ، 2006
شماره راهنما: ‭Q‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب لاتین
 
 
The Relational Database Dictionary
C.J.Date ؛  O'Reilly Media Inc.   ، 2006
شماره راهنما: ‭Q‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک