کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : Database design
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
SQL server
SQL (Computer program language)
Mobile computing
Industrial management- Technological innovations
Java (Computer program language)
Electronic data processing personnel- Certification
XML (Document markup language)
ActiveX
Database design
Relational databases
Web sites- Design
Active server pages
 
پدیدآور:
Rohilla, Sanjeev.
Snodgrass, Richard T.
Boiko, Bob.
Riordan, Rebecca.
Robison, Lyn.
Powell, Gavin.
MacDonald, Matthew.
Dewson, Robin.
Patel, Pratik.
Moore, Thomas,1961-
Harrington, Jan L.
Norman, Matthew,1968-
Laberge, Robert,1961-
O'Donahue, John.
Muller, Robert J.
Holzner, Steven.
Riordan, Rebecca M.
Darie, Cristian.
 
ناشر:
microsoft press
Sams Publishing,
Microsoft Press,
Springer,
Apress ; New York, NY : Springer-Verlag,
Morgan Kaufmann Publishers,
Wiley Pub.,
Prentice Hall PTR,
Coriolis Group Books,
Idea Group Pub.,
Premier Press,
Que Pub.,
Apress ; New York : Distributed to the book trade by Springer-Verlag,
Wiley Publishing,
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب لاتین
 
 
Relational database design clearly explained
Harrington, Jan L. ؛  New York Morgan Kaufmann Publishers,   ، 2002
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.9‬,‭.D26,H38‬,‭2002‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب لاتین
 
 
Microsaft ADO.NET: step by step
Riordan, Rebecca M. ؛  United state of America microsoft press   ، 2002
شماره راهنما: ‭AQ‬,‭76/9‬,‭D26R56‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب لاتین
 
 
Content management bible
Boiko, Bob. ؛  Indianapolis, IN Wiley Pub.,   ، 2005
شماره راهنما: ‭TK‬,‭5105.888‬,‭.B65‬,‭2005‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب لاتین
 
 
Database modeling for industrial data management
Hershey, PA Idea Group Pub.,   ، c2006
شماره راهنما: ‭HD‬,‭45‬,‭.D327‬,‭2006‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب لاتین
 
 
Building PDA databases for wireless and mobile development
Laberge, Robert,1961- ؛  Indianapolis, Ind. Wiley Pub.,   ، c2003
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.59‬,‭.L33‬,‭2003‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب لاتین
 
 
Beginning XML databases
Powell, Gavin. ؛  Indianapolis, IN Wiley Publishing,   ، c2007
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.76‬,‭.H94,P494856‬,‭2007‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب لاتین
 
 
Sams teach yourself database programming with Visual C++ 6 in 21 days /
Robison, Lyn. ؛  Indianapolis, Ind. Sams Publishing,   ، c1999
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.9‬,‭.D26,R634‬,‭1999‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب لاتین
 
 
Microsoft ADO.NET step by step
Riordan, Rebecca. ؛  Redmond, Wash. Microsoft Press,   ، c2002
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.9‬,‭.D26,R56‬,‭2002‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب لاتین
 
 
MCSE SQL 2000 database design and implementation
Moore, Thomas,1961- ؛  Indianapolis, IN Que Pub.,   ، 2002
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.3‬,‭.M6483‬,‭2002‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب لاتین
 
 
Java database programming bible
O'Donahue, John. ؛  New York, NY Wiley Pub.,   ، c2002
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.73‬,‭.J38,O29‬,‭2002‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب لاتین
 
 
Developing time-oriented database applications in SQL
Snodgrass, Richard T. ؛  San Francisco, Calif. Morgan Kaufmann Publishers,   ، 2000
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.73‬,‭.S67,S56‬,‭2000‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب لاتین
 
 
Database design for smarties
Muller, Robert J. ؛  San Francisco, Calif. Morgan Kaufmann Publishers,   ، c1999
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.9‬,‭.D26,M85‬,‭1999‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب لاتین
 
 
Java database programming with JDBC
Patel, Pratik. ؛  Scottsdale, AZ Coriolis Group Books,   ، c1996
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.73‬,‭.J38,P38‬,‭1996‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب لاتین
 
 
Beginning ASP.NET 2.0 e-commerce in CA 2005
Darie, Cristian. ؛  Berkeley, CA Apress ; New York, NY : Springer-Verlag,   ، c2006
شماره راهنما: ‭TK‬,‭5105.8885‬,‭.A26,D37‬,‭2006‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
null
 
 
Pro ASP.NET 2.0 in C
MacDonald, Matthew. ؛ 
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب لاتین
 
 
Beginning SQL server 2005 Express for developers
Dewson, Robin. ؛  Berkeley, CA Apress ; New York : Distributed to the book trade by Springer-Verlag,   ، c2007
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.73‬,‭.S67,D482‬,‭2007‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
null
 
 
Pro ASP.NET 2.0 in C
MacDonald, Matthew. ؛ 
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب لاتین
 
 
Database design manual
Norman, Matthew,1968- ؛  London ; New York Springer,   ، 2003
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.9‬,‭.D3,N672‬,‭2003‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب لاتین
 
 
Ado.net professional projects
Rohilla, Sanjeev. ؛  Indianapolis, IN Premier Press,   ، c2002
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.9‬,‭.D26,R67‬,‭2002‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب لاتین
 
 
Ado.NET programming in Visual Basic .NET
Holzner, Steven. ؛  Upper Saddle River, N.J. Prentice Hall PTR,   ، c2003
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.9‬,‭.D26,H65‬,‭2003‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2