کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : Culture- Economic aspects
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
Culture- Economic aspects
Arts- Economic aspects
Democracy- Economic aspects
ف‍ره‍ن‍گ‌ -- ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌-- ای‍ران‌
 
پدیدآور:
Puu, Tonu,1936-
Acemoglu, Daron.
ام‍ی‍ران‍ت‍خ‍اب‍ی‌، ش‍ه‍رود، ۱۳۵۴-
 
ناشر:
Cambridge University Press,
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، س‍ازم‍ان‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌
Springer,
Blackwell Pub.,
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب لاتین
 
 
Creative industries
Malden, MA Blackwell Pub.,   ، 2005
شماره راهنما: ‭HM‬,‭621‬,‭.C73‬,‭2005‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب لاتین
 
 
Creative industries
Malden, MA Blackwell Pub.,   ، 2005
شماره راهنما: ‭HM‬,‭621‬,‭.C73‬,‭2005‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب لاتین
 
 
Economic origins of dictatorship and democracy
Acemoglu, Daron. ؛  Cambridge ; New York Cambridge University Press,   ، 2006
شماره راهنما: ‭JC‬,‭423‬,‭.A248‬,‭2006‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب لاتین
 
 
Creative industries
Malden, MA Blackwell Pub.,   ، 2005
شماره راهنما: ‭HM‬,‭621‬,‭.C73‬,‭2005‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب لاتین
 
 
Arts, sciences, and economics
Puu, Tonu,1936- ؛  Berlin : New York Springer,   ، 2006
شماره راهنما: ‭NX‬,‭634‬,‭.P88‬,‭2006‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب لاتین
 
 
media and cultural Studies keywords
Malden, MA Blackwell Pub.,   ، 2001
شماره راهنما: ‭P‬,‭94‬,‭M42‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
چشم انداز اقتصاد فرهنگ در ایران ( :بخش اول گردشگری )
امیرانتخابی ، شهرود، ۱۳۵۴- ؛  تهران جهاد دانشگاهی ، سازمان انتشارات   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۵۴۸‬,‭‌ف‍لا۸‌چ۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک