کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : Creative ability in business
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
Technological innovations
Knowledge management
ک‍ارآف‍ری‍ن‍ی‌
خ‍لاق‍ی‍ت‌ در ک‍س‍ب‌ و ک‍ار
Touris
ح‍ل‌ م‍س‍ال‍ه‌
Organizational change
Creative ability in business
Leadership
 
پدیدآور:
س‍دن‍ی‍و، ان‍دری‌
Chowdhury, Subir.
Hall, Colin Michael,1961-
DeGraff, Jeffrey Thomas.
ل‍ی‍دک‍ا، ج‍ی‍ن‌
ش‍راف‍ت‌، اب‍وال‍ف‍ض‍ل‌، ۱۳۵۳-
 
ناشر:
م‍ه‍ک‍ام‍ه‌
آری‍ان‍ا ق‍ل‍م‌
Routledge,
آدی‍ن‍ه‌
Lawrence Erlbaum Associates,
Harvard Business School Pub.,
Prentice Hall,
Idea Group Publishing, an imprint of Idea Group Inc.,
Jossey-Bass, A Wiley Company,
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب لاتین
 
 
Tourism and innovation
Hall, Colin Michael,1961- ؛  London ;New York Routledge,   ، 2008
شماره راهنما: ‭G‬,‭155‬,‭.A1,H346‬,‭2008‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب لاتین
 
 
Handbook of organizational creativity
New York Lawrence Erlbaum Associates,   ، c2008
شماره راهنما: ‭HD‬,‭53‬,‭.H357‬,‭2008‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب لاتین
 
 
Creativity at work
DeGraff, Jeffrey Thomas. ؛  San Francisco Jossey-Bass, A Wiley Company,   ، 2002
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب لاتین
 
 
Organization 21C
Chowdhury, Subir. ؛  Upper Saddle River, N.J. Prentice Hall,   ، c2003
شماره راهنما: ‭HD‬,‭57.7‬,‭.C52‬,‭2003‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب لاتین
 
 
Beyond knowledge management
Hershey, PA Idea Group Publishing, an imprint of Idea Group Inc.,   ، c2004
شماره راهنما: ‭HD‬,‭30.2‬,‭.B477‬,‭2004‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب لاتین
 
 
Harvard business review on the innovative enterprise
Boston Harvard Business School Pub.,   ، c2003
شماره راهنما: ‭HD‬,‭45‬,‭H34‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
ده گونه نوآوری
تهران آریانا قلم   ، ۱۳۹۷
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۵۸/۸‬,‭‌ک۹د۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
تفکر طراحی در کسب و کار :جعبه ابزاری برای راه حل یابی خلاق
لیدکا، جین ؛  تهران آریانا قلم   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۵۳‬,‭‌ل۹‌ت۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
بازی های پرورش مهارت حل مساله با رویکرد تفکر طراحی
شرافت ، ابوالفضل ، ۱۳۵۳- ؛  تهران bتلفن ناشر : ۳۳۵۶۶۳۰۹- ۳۳۱۲۶۵۴۱ ،آدرس ناشر :خیابان هفده شهریور - خیابان شهید کابلی - کوچه ماهور - پلاک ۳ آدینه   ، ۱۳۹۷
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۰/۲۹‬,‭‌ش۴‌ب۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
استراتژی شناسایی فرصت در کارآفرینی
تهران مهکامه   ، ۱۳۹۷
شماره راهنما: ‭HB‬,‭۶۱۵‬,‭‌ت۲‌ف‍لا۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
<ایده سازی = ایده سازی >کسب و کار
سدنیو، اندری ؛  تهران آدینه   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۳۸۱‬,‭‌س۴‌ف‍لا۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک