کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : Copyright- Computer programs
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
Copyright- Computer programs United States
ح‍ق‌ م‍ول‍ف‌ -- ب‍رن‍ام‍ه‌ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
Copyright- Computer programs
 
پدیدآور:
م‍وس‍وی‌، ن‍ع‍ی‍م‍ه‌ س‍ادات‌، ۱۳۵۶-
Dixon, Rod.
St. Laurent, Andrew M.
 
ناشر:
O'Reilly,
Artech House,
م‍ج‍د
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب لاتین
 
 
Open source software law
Dixon, Rod. ؛  Boston Artech House,   ، c2004
شماره راهنما: ‭KF‬,‭3024‬,‭.C6,D59‬,‭2004‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب لاتین
 
 
Understanding open source and free software licensing
St. Laurent, Andrew M. ؛  Beijing ; Sebastopol, CA O'Reilly,   ، c2004
شماره راهنما: ‭K‬,‭1443‬,‭.C6,S7‬,‭2004‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
حقوق پدیدآورندگان < نرم افزارهای = نرم افزارهای >رایانه ای
موسوی ، نعیمه سادات ، ۱۳۵۶- ؛  تهران مجد   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۱۱۶۰‬,‭‌م۹‌ح۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک