کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : Computer vision
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
Optical pattern recognition
Robotics
Computer vision
Vision- Computer simulation
Robot vision
 
پدیدآور:
Kanatani, Kenض‍ichi,1947-
Mallot, Hanspeter A.
Taylor, Geoffrey(Geoffrey Richard)
Hartley, Richard.
 
ناشر:
Cambridge University Press,
MIT Press,
Springer,
Elsevier,
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب لاتین
 
 
Statistical optimization for geometric computation
Kanatani, Kenضichi,1947- ؛  Amsterdam ;New York Elsevier,   ، 1996
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭211‬,‭.K354‬,‭1996‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب لاتین
 
 
Visual perception and robotic manipulation
Taylor, Geoffrey(Geoffrey Richard) ؛  Berlin Springer,   ، c2006
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭211.3‬,‭.T39‬,‭2006‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب لاتین
 
 
High-dynamic-range (HDR) vision
Berlin ;New York Springer,   ، c2007
شماره راهنما: ‭TA‬,‭1634‬,‭.H545‬,‭2007‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب لاتین
 
 
Multiple view geometry in computer vision
Hartley, Richard. ؛  Cambridge, UK ; New York Cambridge University Press,   ، 2003
شماره راهنما: ‭TA‬,‭1634‬,‭.H38‬,‭2003‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب لاتین
 
 
Visual perception and robotic manipulation
Taylor, Geoffrey(Geoffrey Richard) ؛  Berlin Springer,   ، c2006
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭211.3‬,‭.T39‬,‭2006‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب لاتین
 
 
Fuzzy models and algorithms for pattern recognition and image processing
New York Springer,   ، c2005
شماره راهنما: ‭TA‬,‭1650‬,‭.F89‬,‭2005‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب لاتین
 
 
Machine learning in computer vision
Dordrecht Springer,   ، 2005
شماره راهنما: ‭TA‬,‭1634‬,‭.M3154‬,‭2005‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب لاتین
 
 
Computational vision
Mallot, Hanspeter A. ؛  Cambridge, Mass. MIT Press,   ، c2000
شماره راهنما: ‭QP‬,‭475‬,‭.M23‬,‭2000‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک