کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : Computer games- Design
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
Computer games- Design
Java (Computer program language)
Computer games- Programming
Human-computer interaction
 
پدیدآور:
Freeman, David.
Meigs, Tom.
Holmes, Shawn.
Wihlidal, Graham.
Bogost, Ian.
Davison, Andrew.
Fox, Brent.
Hawkins, Brian(Brian M.)
Heckendorn, Ben,1975-
Bartle, Richard A.
Conger, David.
Buckland, Mat.
 
ناشر:
Wordware Pub.,
Thomson Course Technology,
New Riders,
Appress ; New York, NY : Distributed to the book trade worldwide by Springer-Verlag,
Wiley Pub.,
Charles River Media,
McGraw-Hill/Osborne,
New Riders Pub.,
MIT Press,
Premier Press,
Thomson/Course Technology,
Thomson/Premier,
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب لاتین
 
 
Ultimate game design
Meigs, Tom. ؛  New York McGraw-Hill/Osborne,   ، 2003
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.76‬,‭.C672,M45‬,‭2003‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب لاتین
 
 
Hacking video game consoles
Heckendorn, Ben,1975- ؛  Indianapolis, Ind. Wiley Pub.,   ، c2005
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.76‬,‭.C672,H43‬,‭2005‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب لاتین
 
 
Real-time cinematography for games
Hawkins, Brian(Brian M.) ؛  Hingham, Mass. Charles River Media,   ، c2005
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.76‬,‭.C672,H375‬,‭2005‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب لاتین
 
 
Pro Java 6 3D game development
Davison, Andrew. ؛  Berkeley, CA Appress ; New York, NY : Distributed to the book trade worldwide by Springer-Verlag,   ، c2007
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.76‬,‭.C672,D385‬,‭2007‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب لاتین
 
 
Physics modeling for game programmers
Conger, David. ؛  Boston, MA Thomson/Premier,   ، c2004
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.76‬,‭.C672,C68‬,‭2004‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب لاتین
 
 
Game interface design
Fox, Brent. ؛  Boston, MA Thomson/Course Technology,   ، 2004
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.76‬,‭.C672,F62‬,‭2004‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب لاتین
 
 
Game engine toolset development
Wihlidal, Graham. ؛  Boston, MA Thomson Course Technology,   ، 2006
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.76‬,‭.C672,W545‬,‭2006‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب لاتین
 
 
Focus on creating MOD for quake III arena
Holmes, Shawn. ؛  Cincinnati, Ohio Premier Press,   ، c2002
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.76‬,‭.C672,H67‬,‭2002‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب لاتین
 
 
Designing virtual worlds
Bartle, Richard A. ؛  Indianapolis, Ind. New Riders Pub.,   ، c2004
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.9‬,‭.H85,B36‬,‭2004‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب لاتین
 
 
Programming game AI by example
Buckland, Mat. ؛  Plano, Texas Wordware Pub.,   ، 2005
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.76‬,‭.C672,B85‬,‭2005‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب لاتین
 
 
Creating emotion in games
Freeman, David. ؛  Indianapolis, Ind. New Riders,   ، c2004
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.76‬,‭.C672,F72‬,‭2004‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب لاتین
 
 
Unit operations
Bogost, Ian. ؛  Cambridge, Mass. MIT Press,   ، c2006
شماره راهنما: ‭QA‬,‭76.76‬,‭.C672,B65‬,‭2006‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک