کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : Combinatorial optimization
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
convexity, polyhedral theory and combinatorial optimization
Electric power system
Integer programming
Heuristic programming
Combinatorial optimization
Programming (Mathematics)
پ‍زش‍ک‍ی‌ -- خ‍دم‍ات‌ -- م‍دی‍ری‍ت‌ ک‍ارم‍ن‍دان‌
 
پدیدآور:
Dahl, Geir
Walser, Joachim Paul.
Lawler, Eugene L.
م‍وت‍ی‍ن‍گ‍ی‌، م‍ای‍ک‍ل‌
Jungnickel, D.(Dieter),1952-
Hartmann, Alexander K.
 
ناشر:
IEEE Press ;Hoboken, N.J. :Wiley-Interscience,
Springer,
ان‍ت‍ش‍ارات‌ س‍ی‍م‍ای‌ دان‍ش‌، آذر
Holt, Rinehart and Winston,
Idea Group Pub.,
Wiley-VCH,
1University of Oslo
Kluwer Academic Publishers,
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب لاتین
 
 
Modern heuristic optimization techniques
Piscataway, N.J. IEEE Press ;Hoboken, N.J. :Wiley-Interscience,   ، c2008
شماره راهنما: ‭TK‬,‭1005‬,‭.M594‬,‭2008‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب لاتین
 
 
An introduction to convexity, polyhedral theory and combinatorial optimization
Dahl, Geir ؛  1University of Oslo   ، 1997
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب لاتین
 
 
Graph theory and combinatorial optimization
New York Springer,   ، c2005
شماره راهنما: ‭QA‬,‭402.5‬,‭.G726‬,‭2005‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب لاتین
 
 
Optimization algorithms in physics
Hartmann, Alexander K. ؛  Berlin Wiley-VCH,   ، c2002
شماره راهنما: ‭QC‬,‭20.7‬,‭.C58,H37‬,‭2002‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب لاتین
 
 
Graphs, networks, and algorithms
Jungnickel, D.(Dieter),1952- ؛  Berlin ; New York ; Springer,   ، c2005
شماره راهنما: ‭QA‬,‭402.5‬,‭.J8913‬,‭2005‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب لاتین
 
 
Metaheuristics for hard optimization
Berlin Springer,   ، c2006
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب لاتین
 
 
Combinatorial optimization
Lawler, Eugene L. ؛  New York Holt, Rinehart and Winston,   ، c1976
شماره راهنما: ‭QA‬,‭402.5‬,‭.L39‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب لاتین
 
 
Handbook of combinatorial optimization
Dordrecht ; Boston Kluwer Academic Publishers,   ، c1999-
شماره راهنما: ‭QA‬,‭402.5‬,‭.H335,Suppl.‬,‭1998‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب لاتین
 
 
Heuristics and optimization for knowledge discovery
Hershey Idea Group Pub.,   ، c2002
شماره راهنما: ‭T‬,‭57.84‬,‭.H48‬,‭2002‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب لاتین
 
 
Metaheuristics for hard optimization
Berlin Springer,   ، c2006
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب لاتین
 
 
Integer optimization by local search
Walser, Joachim Paul. ؛  Berlin ; New York Springer,   ، c1999
شماره راهنما: ‭T‬,‭57.74‬,‭.W33‬,‭1999‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب لاتین
 
 
Matheuristics, hybridizing metaheuristics and mathematical programming
New York Springer,   ، c2009
شماره راهنما: ‭QA‬,‭402‬,‭M36‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
برنامه ریزی زمان کارکنان مراقبت سلامت :رویکردی های < بهینه سازی = بهینه سازی >فازی نوین
موتینگی ، مایکل ؛  تهران انتشارات سیمای دانش ، آذر   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭RA‬,‭۴۱۰‬,‭‌م۸‌ب۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک