کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : Cognitive gramma
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
Sociolinguistics
Metapho
Cognitive grammar
Cognitive gramma
 
پدیدآور:
 
ناشر:
M. de Gruyter,
Mouton de Gruyter,
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب لاتین
 
 
Cognitive linguistics and non-Indo-European languages
Berlin ;New York Mouton de Gruyter,   ، 2003
شماره راهنما: ‭P‬,‭165‬,‭.C642‬,‭2003‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب لاتین
 
 
Corpus-based approaches to metaphor and metonymy
Berlin ;New York M. de Gruyter,   ، c2006
شماره راهنما: ‭P‬,‭301.5‬,‭.M48,C677‬,‭2006‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب لاتین
 
 
Corpora in cognitive linguistics
Berlin ;New York Mouton de Gruyter,   ، c2006
شماره راهنما: ‭P‬,‭165‬,‭.C67‬,‭2006‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب لاتین
 
 
Cognitive linguistics
Berlin ;New York Mouton de Gruyter,   ، c2006
شماره راهنما: ‭P‬,‭165‬,‭.C6425‬,‭2006‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب لاتین
 
 
Cognitive sociolinguistics
Berlin ;New York Mouton de Gruyter,   ، c2008
شماره راهنما: ‭P‬,‭40‬,‭.C548‬,‭2008‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک