کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : Churchill Livingstone Inc.
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
Medicine
 
پدیدآور:
R.D.Miller
J.E.Pizzorno,M.T.Murray
G.L.Mandell
R.Hoffman
S.Long
S.J.Gabbe
 
ناشر:
Churchill Livingstone Inc.
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب لاتین
 
 
Gabbe, Obstetrics Normal and Problem Pregnancies
S.J.Gabbe ؛  Churchill Livingstone Inc.   ، 2002
شماره راهنما: ‭R‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب لاتین
 
 
Hematology Basic Principles and Practice
R.Hoffman ؛  Churchill Livingstone Inc.   ، 2000
شماره راهنما: ‭R‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب لاتین
 
 
Mandell, Douglas and Bennett's Principles & Practice of...
G.L.Mandell ؛  Churchill Livingstone Inc.   ، 2000
شماره راهنما: ‭R‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب لاتین
 
 
Principles and Practice of Pediatric Infectious Diseases
S.Long ؛  Churchill Livingstone Inc.   ، 2003
شماره راهنما: ‭R‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب لاتین
 
 
Textbook of Natural Medicine
J.E.Pizzorno,M.T.Murray ؛  Churchill Livingstone Inc.   ، 1999
شماره راهنما: ‭R‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب لاتین
 
 
Anesthesia
R.D.Miller ؛  Churchill Livingstone Inc.   ، 2000
شماره راهنما: ‭R‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک