کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍ح‍ل‌ ن‍ش‍ر : Cheltenham, UK ;Northampton, MA, USA
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
Liberalism
World Trade Organizatio
Finance
International trade- Research Congresses
Dumping (International trade
Debts, External Developing countries
Economics- Moral and ethical aspects
 
پدیدآور:
Raffer, Kunibert,1951-
Mavroidis, Petros C.
Cameron, Samuel.
 
ناشر:
Edward Elgar,
E. Elgar Pub.,
E. Elgar,
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب لاتین
 
 
The World Trade Organization in the new global economy
Cheltenham, UK ;Northampton, MA, USA E. Elgar Pub.,   ، c2001
شماره راهنما: ‭HF‬,‭1385‬,‭.W67‬,‭2001‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب لاتین
 
 
The rise of the market
Cheltenham, UK ;Northampton, MA, USA Edward Elgar,   ، c2004
شماره راهنما: ‭HB‬,‭95‬,‭.R565‬,‭2004‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب لاتین
 
 
The law and economics of contingent protection in the WTO
Mavroidis, Petros C. ؛  Cheltenham, UK ;Northampton, MA, USA Edward Elgar,   ، c2008
شماره راهنما: ‭K‬,‭4635‬,‭.M38‬,‭2008‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب لاتین
 
 
Emerging issues in international business research
Cheltenham, UK ; Northampton, MA, USA E. Elgar,   ، c2002
شماره راهنما: ‭HF‬,‭1372‬,‭.E44‬,‭2002‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب لاتین
 
 
Money, finance and capitalist development
Cheltenham, UK ; Northampton, MA, USA Edward Elgar,   ، c2001
شماره راهنما: ‭HG‬,‭173‬,‭.M6355‬,‭2001‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب لاتین
 
 
The economics of sin
Cameron, Samuel. ؛  Cheltenham, UK ; Northampton, MA, USA Edward Elgar,   ، c2002
شماره راهنما: ‭HB‬,‭72‬,‭.C36‬,‭2002‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب لاتین
 
 
The economic North-South divide
Raffer, Kunibert,1951- ؛  Cheltenham, UK ; Northampton, MA, USA Edward Elgar,   ، c2001
شماره راهنما: ‭HJ‬,‭8899‬,‭.R338‬,‭2001‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک