کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : Center for the Study of Language and Information,
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
Philosophy,Psychology,Religion
Science
Computational linguistics
Language and logic
Grammar, Comparative and general- Syntax
 
پدیدآور:
Moore, Robert C.,1948-
Pereira, Fernando C. N.
J.Barwise,J.Etchemendy
Sag, Ivan A.,1949-
J.Mccarthy
 
ناشر:
Center for the Study of Language and Information,
Center for the Study of Language and Information
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب لاتین
 
 
Logic and representation
Moore, Robert C.,1948- ؛  Stanford, Calif. Center for the Study of Language and Information,   ، c1995
شماره راهنما: ‭P‬,‭39‬,‭.M66‬,‭1995‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب لاتین
 
 
Prolog and natural-language analysis
Pereira, Fernando C. N. ؛  Stanford, CA Center for the Study of Language and Information,   ، c1987
شماره راهنما: ‭P‬,‭98‬,‭.P47‬,‭1987‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب لاتین
 
 
Syntactic theory
Sag, Ivan A.,1949- ؛  Stanford, Calif. Center for the Study of Language and Information,   ، c1999
شماره راهنما: ‭P‬,‭291‬,‭.S25‬,‭1999‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب لاتین
 
 
Defending AI Research, A Collection of Essays and Reviews
J.Mccarthy ؛  Center for the Study of Language and Information   ، 1996
شماره راهنما: ‭Q‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب لاتین
 
 
Language Proof and Logic
J.Barwise,J.Etchemendy ؛  Center for the Study of Language and Information   ، 1999
شماره راهنما: ‭B‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک