کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : CRC Press ;Cambridge, England :Woodhead Pub.,
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
Foo
Polymeric composites
Welding
 
پدیدآور:
 
ناشر:
CRC Press ;Cambridge, England :Woodhead Pub.,
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب لاتین
 
 
The stability and shelf life of food
Boca Raton CRC Press ;Cambridge, England :Woodhead Pub.,   ، 2000
شماره راهنما: ‭TP‬,‭373.3‬,‭.S73‬,‭2000‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب لاتین
 
 
Green composites
Boca Raton, Fla. CRC Press ;Cambridge, England :Woodhead Pub.,   ، 2004
شماره راهنما: ‭TA‬,‭418.9‬,‭.C6,G745‬,‭2004‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب لاتین
 
 
New developments in advanced welding
Boca Raton, FL CRC Press ;Cambridge, England :Woodhead Pub.,   ، c2005
شماره راهنما: ‭TS‬,‭227‬,‭.N375‬,‭2005‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک