کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : C.Walter
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
Dermatolog
Geography,Anthropology,Recreation
Language & Literature
transmission lines and networks
Social Sciences
Age and employmen
 
پدیدآور:
M.Swan,C.Walter
C.Walter
R.C.Smith,I.Walter
Hedge, Jerry W.
Sterry, Wolfram.
Johnson, Walter C.
 
ناشر:
mcgraw-hill book company,inc.
American Psychological Association,
O. U. Press
Thieme,
Alpha Books Pub.
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب لاتین
 
 
Dermatology
Sterry, Wolfram. ؛  Stuttgart ;New York Thieme,   ، c2006
شماره راهنما: ‭RL‬,‭74‬,‭.S81513‬,‭2006‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب لاتین
 
 
The aging workforce
Hedge, Jerry W. ؛  Washington, DC American Psychological Association,   ، c2006
شماره راهنما: ‭HD‬,‭6280‬,‭.H43‬,‭2006‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب لاتین
 
 
Global Banking
R.C.Smith,I.Walter ؛  O. U. Press   ، 2002
شماره راهنما: ‭H‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب لاتین
 
 
Governing the Modern Corporation, Capital Markets, Corporate Control, and Economic...
R.C.Smith,I.Walter ؛  O. U. Press   ، 2005
شماره راهنما: ‭H‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب لاتین
 
 
The Complete Idiot's Guide to Fitness
C.Walter ؛  Alpha Books Pub.   ، 2000
شماره راهنما: ‭G‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب لاتین
 
 
The Good Grammar Book, A New Gramer Practice book for Elementary..., With Answer
M.Swan,C.Walter ؛  O. U. Press   ، 1996
شماره راهنما: ‭P‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب لاتین
 
 
transmission lines and networks
Johnson, Walter C. ؛  new york mcgraw-hill book company,inc.   ، 1950
شماره راهنما: ‭TK‬,‭5105/5‬,‭J63‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک