کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : Bragg, Steven M.
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
Managerial accounting
Collecting of accounts
Wages- Accounting
Wages- Accounting Handbooks, manuals, etc
Accounting
Accounting- Standards United States
Inventories- Accounting
 
پدیدآور:
Bragg, Steven m.
Bragg, Steven M.
 
ناشر:
John Wiley & Sons,
Wiley,
Wiley
J. Wiley and Sons,
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب لاتین
 
 
Accounting for payroll
Bragg, Steven M. ؛  Hoboken, N.J. John Wiley & Sons,   ، c2004
شماره راهنما: ‭HF‬,‭5681‬,‭.W3,B7‬,‭2004‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب لاتین
 
 
Inventory accounting
Bragg, Steven M. ؛  Hoboken, N.J. John Wiley & Sons,   ، c2005
شماره راهنما: ‭HF‬,‭5681‬,‭.S8,B73‬,‭2005‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب لاتین
 
 
Accounting reference desktop
Bragg, Steven M. ؛  New York John Wiley & Sons,   ، c2002
شماره راهنما: ‭HF‬,‭5657.4‬,‭.B7195‬,‭2002‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب لاتین
 
 
Accounting best practices
Bragg, Steven M. ؛  Hoboken, N.J. Wiley,   ، c2004
شماره راهنما: ‭HF‬,‭5635‬,‭.B818‬,‭2004‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب لاتین
 
 
GAAP implementation guide
Bragg, Steven M. ؛  Hoboken, N.J. Wiley,   ، c2004
شماره راهنما: ‭HF‬,‭5616‬,‭.U5,B7‬,‭2004‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب لاتین
 
 
Billing and collections
Bragg, Steven M. ؛  Hoboken, N.J. John Wiley & Sons,   ، c2005
شماره راهنما: ‭HG‬,‭3752.5‬,‭.B73‬,‭2005‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب لاتین
 
 
Essentials of payroll
Bragg, Steven M. ؛  Hoboken, N.J. J. Wiley and Sons,   ، c2003
شماره راهنما: ‭HG,5681,.W3,B73,2003 HG‬,‭5681‬,‭.W3,B73‬,‭2003‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب لاتین
 
 
Wiley 2011 interperatation & Application of Generaley Accepted Accounting Principles
Bragg, Steven m. ؛  Hoboken, N.J. Wiley   ، 2011
شماره راهنما: ‭HF‬,‭5655‬,‭E6G31‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک