کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : Birkhauser Verlag,
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
Eigenvalues
Mathematical analysis- History 17th century
Science
Functional analysis
 
پدیدآور:
B.Haubold,T.Wiehe
Kurdila, Andrew.
Arnolس‌d, V. I.(Vladimir Igorevich),1937-
Henrot, Antoine,1957-
 
ناشر:
Birkhauser Verlag,
Birkhauser Verlag Pub.
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب لاتین
 
 
Convex functional analysis
Kurdila, Andrew. ؛  Basel ;Boston Birkhauser Verlag,   ، c2005
شماره راهنما: ‭QA‬,‭320‬,‭.K856‬,‭2005‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب لاتین
 
 
Convex functional analysis
Kurdila, Andrew. ؛  Basel ; Boston Birkhauser Verlag,   ، c2005
شماره راهنما: ‭QA‬,‭320‬,‭.K856‬,‭2005‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب لاتین
 
 
Extremum problems for eigenvalues of elliptic operators
Henrot, Antoine,1957- ؛  Basel ; Boston Birkhauser Verlag,   ، c2006
شماره راهنما: ‭QA‬,‭193‬,‭.H46‬,‭2006‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب لاتین
 
 
Huygens and Barrow, Newton and Hooke
Arnolس d, V. I.(Vladimir Igorevich),1937- ؛  Basel ; Boston Birkhauser Verlag,   ، 1990
شماره راهنما: ‭QA‬,‭300‬,‭.A73513‬,‭1990‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب لاتین
 
 
Introduction to Computational Biology, An Evolutionary Approach
B.Haubold,T.Wiehe ؛  Birkhauser Verlag Pub.   ، 2006
شماره راهنما: ‭Q‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک