کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : Biotechnology
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
Pharmaceutical biotechnology
Agricultural biotechnology
Biotechnology industrie
Vaccine
Immunological tolerance
Nanotechnology
Agrobiodiversity
Polymers in medicine
Ion bombardment
Biochemical engineering
Genetically modified foods
Biotechnology
 
پدیدآور:
Chiesa, Vittorio.
Walsh, Gary,Dr.
Yu, Zengliang.
Sasson, Albert.
Hoppert, M.(Michael)
Berthier, Jean,1952-
Najafpour, Ghasem D.
 
ناشر:
CRC Press,
National Academies Press,
John Wiley & Sons,
VCH,
Landes Bioscience ;Austin, TX :Eurekah.com,
Artech House,
Springer Science+Business Media,
Springer,
Springer ;Arlington, VA :AAPS Press,
Imperial College Press ;Hackensack, NJ :Distributed by World Scientific Pub.,
United Nations University Press,
Elsevier B. V.,
Wiley-VCH,
Landes Bioscience ;Austin, Tex. :Eurekah.com,
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7      
1  
کتاب لاتین
 
 
Microfluidics for biotechnology
Berthier, Jean,1952- ؛  Boston Artech House,   ، c2006
شماره راهنما: ‭TP‬,‭248.2‬,‭.B3746‬,‭2006‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب لاتین
 
 
Synthetic polymers for biotechnology and medicine
Georgetown, Tex. Landes Bioscience ;Austin, Tex. :Eurekah.com,   ، c2003
شماره راهنما: ‭R‬,‭857‬,‭.P6,S975‬,‭2003‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب لاتین
 
 
New vaccine technologies
Georgetown, TX Landes Bioscience ;Austin, TX :Eurekah.com,   ، c2001
شماره راهنما: ‭TP‬,‭248.65‬,‭.V32,N49‬,‭2001‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب لاتین
 
 
Fruit and vegetable biotechnology
Boca Raton, Fla. CRC Press,   ، c2002
شماره راهنما: ‭TP‬,‭248.65‬,‭.F66,F78‬,‭2002‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب لاتین
 
 
Industrial clusters in biotechnology
Chiesa, Vittorio. ؛  London Imperial College Press ;Hackensack, NJ :Distributed by World Scientific Pub.,   ، c2005
شماره راهنما: ‭HD‬,‭9999‬,‭.B443,E85133‬,‭2005‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب لاتین
 
 
Biological fundamentals
Weinheim ;New York VCH,   ، c1993
شماره راهنما: ‭PROCESS‬,‭(COPIED)‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب لاتین
 
 
Biotechnology
Weinheim [Germany] ;New York VCH,   ، c1991-
شماره راهنما: ‭TP‬,‭248.2‬,‭.B5465‬,‭1991‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب لاتین
 
 
Biotechnology
Weinheim [Germany] ;New York VCH,   ، c1991-
شماره راهنما: ‭TP‬,‭248.2‬,‭.B5465‬,‭1991‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب لاتین
 
 
Microscopic techniques in biotechnology
Hoppert, M.(Michael) ؛  Weinheim Wiley-VCH,   ، c2003
شماره راهنما: ‭QH‬,‭207‬,‭.H566‬,‭2003‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب لاتین
 
 
Nanobiotechnology
Weinheim Wiley-VCH,   ، c2004
شماره راهنما: ‭TP‬,‭248.25‬,‭.N35,N34‬,‭2004‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب لاتین
 
 
Medical biotechnology
Sasson, Albert. ؛  Tokyo ;New York United Nations University Press,   ، c2005
شماره راهنما: ‭TP‬,‭248.2‬,‭.S273‬,‭2005‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب لاتین
 
 
Global challenges and directions for agricultural biotechnology
Washington, D.C. National Academies Press,   ، c2008
شماره راهنما: ‭S‬,‭494.5‬,‭.B563,G586‬,‭2008‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب لاتین
 
 
Agricultural biodiversity and biotechnology in economic development
New York Springer Science+Business Media,   ، c2005
شماره راهنما: ‭S‬,‭494.5‬,‭.A43,A43‬,‭2005‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب لاتین
 
 
Introduction to Ion beam biotechnology
Yu, Zengliang. ؛  New York ; Berlin Springer,   ، c2006
شماره راهنما: ‭QC‬,‭702.7‬,‭.B65,Y8‬,‭2006‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب لاتین
 
 
BioMEMS and biomedical nanotechnology
New York Springer,   ، c2006
شماره راهنما: ‭TP‬,‭248.25‬,‭.N35,B56‬,‭2006‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب لاتین
 
 
BioMEMS and biomedical nanotechnology
New York Springer,   ، c2006
شماره راهنما: ‭TP‬,‭248.25‬,‭.N35,B56‬,‭2006‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب لاتین
 
 
Nanobiotechnology of biomimetic membranes
New York Springer,   ، c2007
شماره راهنما: ‭TP‬,‭248.25‬,‭.N35,N345‬,‭2007‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب لاتین
 
 
Immunogenicity of biopharmaceuticals
New York Springer ;Arlington, VA :AAPS Press,   ، c2008
شماره راهنما: ‭QR‬,‭188.4‬,‭.I424‬,‭2008‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب لاتین
 
 
Biochemical engineering and biotechnology
Najafpour, Ghasem D. ؛  Amsterdam ;Boston, MA Elsevier B. V.,   ، 2007
شماره راهنما: ‭TP‬,‭248.3‬,‭.N35‬,‭2007‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب لاتین
 
 
Pharmaceutical biotechnology
Walsh, Gary,Dr. ؛  Chichester, England ;Hoboken, NJ John Wiley & Sons,   ، c2007
شماره راهنما: ‭RS‬,‭380‬,‭.W35‬,‭2007‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7